Albanija: U toku priprema tendera za 400 kV interkonekciju Albanija – Makedonija

, Vesti

Albanija će, prema očekivanjima, uskoro pokrenuti proceduru za izbor izvođača radova za projekat izgradnje 400 kV linije sa Makedonijom. Operator prenosnog sistema objavio je u januaru da je potpisan konsultantski ugovor sa nemačkom grupom Fitchtner, koji će obezbediti usluge tokom dve faze projekta.

Prva faza, koja će trajati 12 meseci, uključuje pripremu projekta i realizaciju tendera. Druga faza, koja će trajati 24 meseca, biće implementirana u dva lota. Posebnom odlukom Komisije za državnu pomoć, usvojenom  početkom aprila, odobrena je državnu pomoć za projekat 400 kV interkonekcije Albanija – Makedonija (Fier-Elbasan-Qafë Thanë).

Državna garancija odobrena je u svrhu obezbeđivanja kredita nemačke KfW banke u iznosu od 50 miliona evra. Garancija pokriva pun iznos kredita, koji je odobren na 12 godina, uz fiksnu kamatu od 1,25%. Garancija Vlade omogućila je da primalac kredita, OST, dobije veoma povoljnu kamatu.

Dok Albanija još uvek nije pokrenula tender za izbor kompanije koja će implementirati projekat, čini se da je Makedonija napravila veći pomak, otvaranjem tenderske procedure pre nekoliko meseci.

Vlada u Tirani saopštila je da ukupni troškovi projekta iznose 70 miliona evra a finansiranje će obezbediti Saradnja za nemačko-albanski razvoj, u okviru koga je nemačka Vlada već dodelila razvojni zajam Albaniji u iznosu od 50 miliona evra. Pored toga, kako bi se obezbedilo puno finansiranje projekta, dostupan je WBIF grant od 13,7 miliona evra. Albanska Vlada će za projekat izdvojiti pet miliona evra.

Interkonecija uključuje 400 kV liniju Elbasan – Manastir, u dužini od 151 kilometar, od čega je 56 kilometara na teritoriji Albanije. Projekat se odnosi na proširenje 40 kV trafostanice, sa dvostrukom sabirnicom 40 kV, šant-reaktor 125 MVAr, novu 400 kV liniju Elbasan – Fier, u dužini od oko 70 kilometara i dva izlaza 400 kV linija u trafostanicama Elbasan i Fier. Na kraju je planirano proširenje 220 kV trafostanice Fier, 1×400 MVA i priključak na prenosnu mrežu.

Izvor: monitor.al