Albanija: Vlada raskida 17 ugovora o izgradnji hidroelektrana

, Vesti

U procesu monitoringa ugovora o izgradnji malih hidroelektrana u Albaniji, utvrđena su nova ozbiljna kršenja ugovornih obaveza. Kako je saopštio zamenik ministra energetike Hantin Bonati, biće pokrenut postupak jednostranog raskida još devet ugovora o izgradnji koncesionih hidroeletrana.

Na taj način, ukupan broj ugovora koji će biti prekinuti tokom postupka skeniranja, dostigao je 17.

Bonati je dodao da se proces monitoringa realizacije koncesionih ugovora odvija u predviđenom roku, u skladu sa planom koji je izradilo Ministarstvo energetike.

Najčešći problemi vezani su za nepoštovanje proceduranih rokova, nepoštovanje zakonskih zahteva i kriterijuma postavljenih u ugovoru i izdatim dozvolama.

Nacionalna agencija za prirodne resurse završila je proces monitoringa i praćenja situacije na terenu i fokusirana je na pregled dokumentacije i usklađivanje stavova sa drugim institucijama, kao što su Ministarstvo turizma i životne sredine i Agencija za upravljanje vodenim resursima, u cilju usvajanja konačnih zaključaka o procedurama i koracima koje treba preduzeti.

Kako je ranije napomenuto, Ministarstvo energetike će pažljivo voditi proces raskida ugovora, kako bi se izbegli potencijalni rizici i finansijske posledice za državni budžet.

Problemi koji budu u više navrata identifikovani, poslužiće kao osnova za zakonske promene koje će se odnositi na zaključivanje koncesionih ugovora i proces praćenja i kontrole ugovora.

Izvor: monitor.al

 

error: Content is protected !!