Srbija: Analiza stabilnosti odlagališta jalovine “Oštreljski Planir” površinskog kopa “Bor” u funkciji ovodnjenosti

, Vesti

Program koji su pri analizi koristili autori ovog rada, je zapravo program kojim veoma precizno mogu da se determinišu svi relevantni uslovi za proračun stabilnosti kosina površinskih kopova, odlagališta jalovine i zemljanih brana

Grupa autora u sastavu Radmilo Rajković, Mile Bugarin i Vladan Marinković, sa Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor, izvršili su analizu stabilnosti odlagališta jalovine ,,Oštreljski planir“, i to programom GeoStudio 2007, dok je uticaj vode na stabilnost odlagališta definisan variranjem koeficijenta porne vode u odloženom materijalu.
Prema navodima autora, u periodu od 1975. do 1980. godine, jalovina sa površinskog kopa ,,Bor“ odlagana je na više lokacija u blizini površinskog kopa, pri čemu su formirana spoljna odlagališta. Jedno od njih je i odlagalište ,,Oštrelj“ koje se još naziva i ,,Istočno odlagalište“ ili ,,Cijanizacija“. Nalazi se na krajnjem istoku od površinskog kopa ,,Bor“ pored bivšeg pogona ,,Cijanizacije“, koji nije više u funkciji, jer je deo kosine za odlagalište za luženje kliznuo osamdesetih godina prošlog veka i onesposobio ovo postrojenje. To je ujedno i najviše odlagalište površinskog kopa ,,Bor“, ističu autori, i dodaju da je tokom perioda odlaganja na odlagalištu ,,Oštrelj“ granični sadržaj bakra u rudi bio znatno veći nego danas, tako da postoji mogućnost eksploatacije ovog odlagališta luženjem ili klasičnim otkopavanjem. Bitan podatak je takođe i to da je količina materijala na ovom odlagalištu oko 95 miliona metara kubnih materijala.
Program koji su pri analizi koristili autori ovog rada, je zapravo program kojim veoma precizno mogu da se determinišu svi relevantni uslovi za proračun stabilnosti kosina površinskih kopova, odlagališta jalovine i zemljanih brana. Svaki litološki član na profile može biti realno modeliran prostornim položajem i fizičko-mehaničkim karakteristikama. Takođe, moguće je na više načina modelirati uticaj podzemnih voda na stabilnost, kao i površinska opterećenja na podlogu.
Kako su za realno sagledavanje problematike stabilnosti najbitniji ulazni parametri, a kako su podaci o fizičko-mehaničkim karakteristikama stariji od tri decenije, u slučaju eksploatacije ovog odlagališta luženjem ili klasičnim otkopavanjem, potrebno je proveriti geomehaničke i hidrogeološke karakteristike podloge i odloženog materijala. Za proračun stabilnosti pri eksploataciji mora se uzeti u obzir opterećenje od mehanizacije i odrediti minimalno rastojanje od ivice kosine odlagališta za njen rad.

error: Content is protected !!