Andrada Mining proizvodi prvi rasuti koncentrat litijuma

, Vesti

Andrada Mining je proizveo litijumski koncentrat u obliku petalitnog litijum koncentrata visoke čistoće. Koncentrat je proizveden kao deo pilot programa kompanije van lokacije za istraživanje metalurškog potencijala pegmatita iz njenih oblasti sa dozvolama za minerale oko grada Uis u Namibiji.

Entoni Viljoen (izvršni direktor) je prokomentarisao:

„Izuzetno smo zadovoljni što možemo da najavimo proizvodnju našeg prvog prodajnog koncentrata litijuma u ​​rasutom stanju. Ova prekretnica prati prethodno prijavljeni uspešan rad na testiranju u laboratoriji i verujemo da nas pomera korak bliže proizvodnji litijuma u ​​punom obimu.

„S obzirom da je završetak pilot postrojenja na licu mesta neminovan, nameravamo da ubrzamo rad pilotskih testova na svim našim dozvolama za minerale. Istovremeno, planiramo da povećamo probnu proizvodnju litijum koncentrata za testiranje sa potencijalnim otkupima kako bismo postigli početnu prodaju litijuma.

„Verujemo da ovo predstavlja ogroman korak ka ostvarenju vrednosti naše mineralne imovine u Namibiji i radujemo se ažuriranju tržišta u dogledno vreme.

Prvi rasuti koncentrat litijuma iz postrojenja za testiranje opreme za vezivanje

Andrada je započela svoj pilot program testiranja za litijum tokom prvog kvartala 2023. kalendarske godine, koji se sastoji od masovnog uzorkovanja i pilot obrade. DMS obradu masovnih uzoraka iz Nai Nais licence kompanije trenutno sprovodi Bond Equipment, koji su specijaloizovani za rešenja za preradu minerala i dobavljanje testiranja u Južnoj Africi.

Prvi koncentrat od 0,5 tona petalita visoke čistoće (litijuma), kao na slikama ispod, je iz ovih rasutih uzoraka. Eksterna pilot DMS obrada u Bondu je u toku, a kompanija očekuje da će proizvesti više od 10 t koncentrata iz ovih uzoraka.

Veruje se da je gvožđe (Fe2O3) u koncentratu proizvod ferosilicijuma koji se koristi u DMS procesu i postoji potencijal da se ovaj zagađivač dalje smanji putem magnetne separacije. Kompanija veruje da bi koncentrat mogao biti pogodan i za industrijsko tržište, kao i kao sirovina za rafinerije litijuma koje proizvode litijum karbonat ili litijum hidroksid. Masovni uzorak za ovaj pilot test imao je nivo od 1,50% Li2O.

Nai Nais masovni uzorci su dati prioritet jer je trenutno dostupan Uis resurs istrošen i time utiče na ocene. Više ocene se očekuju u nešto dubljem Uis resursu koji će biti dostupan nakon sadašnjeg povlačenja. Bez obzira na to, pegmatiti Uis i ML129 pokazuju slične stilove mineralizacije.
Stoga, na osnovu rezultata istraživanja i uzorkovanja, Andrada ovaj uzorak Nai Nais smatra reprezentativnim za delove petalita višeg kvaliteta u rudnom telu Uis.

Priprema materijala uzorka podrazumevala je njegovo prvo drobljenje do najveće veličine od 8 mm u krugu rudnika Uis.Nakon toga, transportovan je u postrojenje za ispitivanje Bond-a, gde je odstranjen na 0,5 mm, a zatim prosijan u frakcije grube i fine veličine na 2 mm. Gore navedeni rezultati su dobijeni iz frakcije krupnije veličine, a obrada frakcija finije veličine će biti naknadno pilotirana. Koncentrat petalita će se koristiti za sprovođenje testova sa potencijalnim otkupljivačima, uključujući konverziju petalita u litijum karbonat ili litijum hidroksid.

Ažuriranje izgradnje pilot postrojenja za litijum na licu mesta

Izgradnja pilot postrojenja za masovno uzorkovanje litijuma na licu mesta je po planu i predviđena je budžetom koji će biti završen u junu 2023. Pilot postrojenje se sastoji od drobljenja, skrininga, DMS-a i gravitacionog kola za odvajanje.

Nakon završetka izgradnje, očekuje se da će pilot-obrada za litijum na licu mesta ubrzati Andradine pilotske testove i povećati proizvodnju litijum koncentrata. Kapacitet pilot postrojenja za preradu biće 20 t/h sa minimalnom godišnjom proizvodnjom od 2.400 tona i gornjom godišnjom proizvodnjom od 10.000 tona.

Ovo postrojenje bi moglo da generiše godišnje prihode između 5 miliona i 20 miliona dolara na višim nivoima proizvodnje, uz pretpostavku da prosečni nivo Li2O iznosi 4,0% i prosečna cena petalita od 2.000 dolara. Predviđeno je da se u bliskoj budućnosti doda pilot litijumska flotacija i kolo za sortiranje rude zasnovano na senzorima kako bi se obezbedila dodatna opcija u tretmanu litijumskih ruda.

error: Content is protected !!