BiH: Adriatc Metals obezbedio 19,8 miliona AUD za projekat Vareš

, Vesti

Kompanija Adriatic Metals, listirana na ASX berzi, kompletirala je institucionalni plasman u vrednosti od 25 miliona australijskih dolara, objavivši u sredu planove za sekundarni listing na Londonskoj berzi (LSE) do kraja godine.

Plasman akcija institucionalnim investitorima i postojećem akcionaru Sandfire Resources biće realizovan u dve tranše, pri čemu će 25 miliona novih CDI akcija („chess depository interests“) biti deponovano po ceni od 1 australijskog dolara.

Prvom tranšom biće prikupljeno inicijalnih 19,8 miliona USD, dok će plasman druge tranše odobriti akcionari.

„Veoma smo zadovoljni podrškom plasmanu, koju su iskazali naši postojeći akcionari i novi investitori širom Australije, Azije, Evrope i Severne Amerike“, rekao je generalni direktor kompanije Paul Cronin.

„Plamsan nas stavlja u veoma jaku finansijsku poziciju i omogućava kompaniji da nastavi rad na projektu Vareš do odluke o izgradnji, uključujući završetak studije o izvodljivosti, bez dodatnih finansijskih sredstava.“

Projekat polimetala Vareš nalazi se u Bosni i Hercegovini, na 50 kilometara od Sarajeva, gde su procenjeni resursi 9,4 miliona tona, sa 5,1% cinka, 33% olova, 183 grama po toni srebra, 1,8 grama po toni zlata i 0,6% bakra.

Projekat takođe uključuje mineralni depozit Veovača, koji sadrži 7,4 miliona tona, sa 1,4% cinka, 0,9% olova, 42 grama po toni srebra i 0,08 grama po toni zlata.

Cronin je dodao da će listing na LSE omogućiti kompaniji da podstakne interes investitora iz Velike Britanije i Evrope, i olakšati učešće novih investitora u potencijalnom projektu svetske klase.

Adriatic očekuje da će trgovanje akcijama na LSE započeti u četvrtom kvartalu ove godine, pri čemu rudarska kompanija napominje da će zadržati listing na ASX kao primarni.

Izvor: miningweekly.com

error: Content is protected !!