BiH: Četvrta faza sanacije brane Modrac trebala bi biti završena do kraja 2015. godine

, Investitori

Nivo vode u Hidroakumulaciji jezara Modrac za ovo doba godine u granicama je prosjeka, te ne postoji opasnost da neće moći prihvatiti veće količine vode ukoliko bi došlo do padavina većeg inteziteta. Poslovi sanacije brane privode se kraju te bi četvrta faza sanacije trebala biti okončana do kraja 2015. godine. Vrijednost radova je oko četiri miliona KM.

„ Tako da se ona opasnost koju smo imali prošle godine, kada smo u jednom trenutku imali 342 cm preko preljeva, a 350 cm je kritična granica, kada je moglo doći do pucanja i prevrtanja brane, ne bi trebala ponoviti. Sada se kroz sanacione radove gradi druga brana uz postojeću, te se radi sanacija postojeće ali se izgrađuje i sigurnosni objekat uz taj postojeći i praktično bi uz taj objekat sigurnost brane bila potpuna.“, istakao je Zdenko Tadić direktor Kantonalne uprave civilne zaštite.

No i dalje je aktuelan problem ko je odgovoran i ko će snositi posljedice ako se ponovi situacija iz maja 2014. godine. Zbog toga je nedavno održan okrugli sto na kojem su utvrđeni pravci daljeg djelovanja koji trebaju da unaprijede sistem odbrane od poplava na tom području.

„ Kao recimo da je potrebno izvršiti sanaciju brane, da je potrebno izvršiti uklanjanje taloga, jer su ljudi iz JP „Spreča“ utvrdili da je oko 15 miliona taloga u jezeru, znači negdje oko 15 posto zapunjenost postojeće hidroakumulacije, zatim da se sagleda mogućnost izmjene režima rada u odnosu na postojeći režim rada koji je utvrđen.“, navodi Tadić.

Desna obala rijeke Spreče u potpunosti je očišćena od mina. Kada je riječ o lijevoj strani obale deminiranje se privodi kraju, no problem i dalje predstavlja korito, zbog čega su Agencija za vodno podrčuje rijeke Save i Vode Srpske zadužene da ubrzaju proces izrade projekta regulacije, a što podrazumijeva da se korito rijeke Spreče očisti i krene u njegovo proširivanje i produbljivanje. Zaključeno je i da JP ”Spreča” u što kraćem vremenskom roku završi aktivnosti na izradi i implementaciji projekta osmatranja i obavještavanja stanovništva nizvodno od hidroakumulacije, kako bi se na vrijeme moglo reagovati. Potrebno je izvršiti i izmjenu operativnih planova odbrane od poplava, koji su se u maju prošle godine pokazali neadekvatnim i u kojima nije bilo precizirano ko je za što nadležan.

Izvor; RTV Slon Tuzla

error: Content is protected !!