BiH: Dinamika povlačenja termokapaciteta

, Vesti

U skladu sa obavezama preuzetim u okviru Energetske zajednice, Bosna i Hercegovina, kao i druge zemlje regiona i potpisnice ugovora o osnivanju EnZ, mora sukcesivno ugasiti zastarele termokapacitete. U ovom prelaznom periodu biće sproveden niz mera kako bi se smanjile štetne emisije, i nastavio rad postrojenja u skladu sa EU direktivama transponovanim u domaće zakonodavstvo i obavezama koje proističu iz članstva u EnZ. Bosna i Hercegovina ima četiri termoelektrane sa devet blokova koji su u funkciji. Svi blokovi su izgrađeni pre 1990. godine i karakteriše ih niska energetska efikasnost. One u proseku troše između 11.500 i 14.500 kJ/KWh i njihova energetska efikasnost kreće se između 25 i 31 odsto. Sve postojeće termoelektrane trebale bi sukcesivno prestati sa radom u periodu od 2015. do 2030. godine. Do tada, urađeni su planovi kako bi se ispoštovale direktive o velikim ložištima i industrijskim emisijama, što uključuje 181 milion evra koji će bi uloženi u modernizaciju i 87,8 miliona za smanjenje štetnih emisija. Gašenje blokova planirano je sledećim tempom: U okviru TE Kakanj, povlačenje bloka 5 planirano je 2019, bloka 6 2027. i bloka 7 2030. godine. Kada je u pitanju TE Tuzla, gašenje bloka 3 predviđeno je 2015, bloka 4 2018, bloka 5 2024. i bloka 6 2030. godine. Povlačenje TE Ugljevik planirano je 2025. godine, a TE Gacko 2030.godine.

error: Content is protected !!