BiH: FMERI objavio još tri popisa potencijalnih OIE projekata koji su predali zahtjev za energetskom dozvolom

, Investitori

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Bosne i Hercegovine na svojim je stranicama po sedmi, osmi i deveti puta ove godine objavilo popis projekata koji su zatražili izdavanje energetske dozvole s ciljem prikupljanja komentara i primjedbi na iste.

U ovom slučaju se primjedbe i komentari na zahtjev za izdavanje energetske dozvole podnose do 31.05.2015. godine do 13 sati. Više informacija o samom postupku komentara i primjedbi možete naći ovdje.

Ovaj put je zatraženo 28 energetskih dozvola pri čemu su zatražene 23 dozvole za solarne elektrane, 4 dozvole za hidroelektrane i 1 za vjetroelektranu. Solarne elektrane imaju snagu do 150 kW, hidroelektrane do 1 MW, a vjetroelektrana ima snagu 36 MW (riječ je o vjetroelektrani Jelovača).

1. Privredno društvo „PRAHA” d.o.o. Žepče podnijelo je, u roku propisanim članom 28. stavka (2) i članom 29. stavka (4)  točke a) Uredbe, zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-40/14, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „PRAHA 1-150″ instalirane snage 149,76 kWp i predviđene godišnje proizvodnje 183,00 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 28. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

2. Privredno društvo BV Sunce d.o.o. Stolac podnijelo je, u roku propisanim članom 28. stavka (2) i članom 29. stavka (4)  tačke a) Uredbe, zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-16/14, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „BV SUNCE 1″ instalirane snage 146,88 kWp i predviđene godišnje proizvodnje 214,44 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 28. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

1. Privredno društvo „ELEGIJA” d.o.o. Sarajevo, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju hidroelektrane „Vražalice” instalirane snage 500 kW i predviđene godišnje proizvodnje 2.370 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

2. Privredno društvo „PROVEN” d.o.o. Sarajevo, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „PROVEN” instalirane snage 125 kWp i predviđene godišnje proizvodnje 164,72 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

3. Investitor, Sunčana elektrana „ŠANTIĆ” vl. Ana Šantić iz Viteza, podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „ŠANTIĆ” instalirane snage 12,5 kWp i predviđene godišnje proizvodnje 15,121 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

4. Investitor, Sunčana elektrana „MARKOVIĆ” vl. Franjo Marković iz Viteza, podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „MARKOVIĆ” instalirane snage 12,5 kWp i predviđene godišnje proizvodnje 15,121 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

5. Investitor, Sunčana elektrana „BRNADA” vl. Ranko Brnada iz Viteza, podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „BRNADA” instalirane snage 10 kWp i predviđene godišnje proizvodnje 12,096 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

6. Investitor, Sunčana elektrana „ŠAPINA” vl. Petar Šapina iz Viteza, podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „ŠAPINA” instalirane snage 12,5 kWp i predviđene godišnje proizvodnje 15,121 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

7. Privredno društvo „BINGO” d.o.o. Tuzla, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „BINGO SOLAR 03″ instalirane snage 150 kWp i predviđene godišnje proizvodnje 187,00 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

8. Privredno društvo „BINGO” d.o.o. Tuzla, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „BINGO SOLAR 03″ instalirane snage 150 kWp i predviđene godišnje proizvodnje 187,00 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

9. Investitor, Proizvodnja električne energije „E-Esma” vl. Hambašić Midhet iz Tešnja, podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „FNE E-Esma 1″ instalirane snage 23 kWp i predviđene godišnje proizvodnje 27,5 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

10. Privredno društvo, d.o.o. „BH STRUJA” Cazin, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne elektrane „KOPRIVNA” instalirane snage 149,94 kWp i predviđene godišnje proizvodnje 163,27 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

11.Obrt srodna djelatnost, proizvodnja električne energije „VELOVO KUĆIŠTE” vl. Anita Ivanković-Lijanović iz Širokog Brijega, podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „VILA ANITA” instalirane snage 9,87 kWp i predviđene godišnje proizvodnje 13,34 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

12. Privredno društvo „ESKIMO S 2″ Travnik d.o.o., podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „DUBOKO” instalirane snage 400 kW i predviđene godišnje proizvodnje 2,79 GWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

13. Obrtnička djelatnost, proizvodnja električne energije OD „SE SOLAR 1-2″ vl. Hrbat Mirsad, Hadžići, podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „SOLAR 1″ instalirane snage 128 kWp i predviđene godišnje proizvodnje 160,00 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

1. Privredno društvo, „ELING-INŽINJERING” d.o.o. Teslić, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju hidroelektrane „PODJEZERA” instalirane snage 590 kW i predviđene godišnje proizvodnje 2.550 MWh. Podnosielj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

2. Investitor, sunčana elektrana „ĐOJA”  vl. Rafail Đoja iz Viteza, podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „ĐOJA” instalirane snage 10 kWp i predviđene godišnje proizvodnje 12,096 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

3. Investitor, „SOLARNA KUĆA” vl. Drago Vukoja iz Kreševa, podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „VUKOJA” instalirane snage 12,5 kWp i predviđene godišnje proizvodnje 15,121 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

4. Investitor, SOR „ŠIŠIĆ” vl. Đemal Šišić iz Viteza, podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „ŠIŠIĆ” instalirane snage 20 kWp i predviđene godišnje proizvodnje 24,193 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

5. Investitor, Proizvodnja električne energije „SOLAR” vl. Hajrudin Salkanović iz Tešnja, podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „FNE SH23-1″ instalirane snage 23 kWp i predviđene godišnje proizvodnje 27,10 MWh. Podnosiltelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

6. Privredno društvo „ELEKTROSAN” d.o.o. Bihać, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne elektrane „KISELJAK 2″ instalirane snage 150 kWp i predviđene godišnje proizvodnje 204,282 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

7. Investitor, Sunčana elektrana „VIDOVIĆ” vl. Miro Vidović iz Viteza, podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „VIDOVIĆ” instalirane snage 12,5 kWp i predviđene godišnje proizvodnje 15,00 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

8. Privredno društvo, F.L. WIND d.o.o. Tomislavgrad, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju vjetroparka „Jelovača” instalirane snage 36 MW i predviđene godišnje proizvodnje 85,68 GWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

9. Privredno društvo, „VIMES” d.o.o. Visoko, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „VIMES” instalirane snage 90 kWp i predviđene godišnje proizvodnje 94,3 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

10. Investitor, Djelatnost srodna obrtničkoj „SLAVINOVIĆI I” vl. Memić Selver iz Tuzle, podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne elektrane „Slavinovići-1″ instalisane snage 6,48 kWp i predviđene godišnje proizvodnje 7,5 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

11. Privredno društvo, SAMELAY d.o.o. Tešanj, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „SAMELAY 1″ instalisane snage 23 kWp i predviđene godišnje proizvodnje 24,92 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

12. Privredno društvo, „ELEKTRO GRUPA” d.d. Jajce, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju mele hidroelektrane „Voljevac” instalirane snage 950 kW i predviđene godišnje proizvodnje 4,7 GWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

13. Privredno društvo „BUBL SOLARI” d.o.o. Sarajevo, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane SE „RAŠETNICA” instalirane snage 800 kWp i predviđene godišnje proizvodnje 1.101,98 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Izvor; Obnovljivi

error: Content is protected !!