BiH: Izgradnja termoelektrane i cementare u Banovićima mogla bi početi polovinom 2016, planu i rudnik krečnjaka

, Vesti

Realizacija jednog od najvećih projekata u zemlji – izgradnja termoelektrane u Banovićima itekako će doprinijeti daljem razvoju preduzeća, otvaranju novih radnih mjesta, proširenju postojećih kapaciteta, rekao je prilikom posjete Banovićima predsjednik FBiH Marniko Čavara.

U toku je završna faza potpisivanja ugovora sa bankom i izgradnja bi mogla početi već polovinom godine.

– Ovih dana takođe pokrećemo proceduru oko cementare. Usmeno imamo saglasnost federalne vlade da krenemo u tom pravcu i mi smo jučer već na Upravi donijeli odluku da se pokrene procedura i ona će vrlo brzo biti i objavljena – istakao je Munever Čergić, generalni direktor RMU “Banovići”.

Takođe, pokrenuta je i procedura za izgradnju rudnika krečnjaka, koj je potreban, kako za termoelektranu tako i za cementaru. Svi projekti trebalo bi u 2019. godini da budu u završnoj fazi.

– Očekujemo da u narednom periodu, realizacijom ovih projekata, RMU “Banovići” poveća broj uposlenih, što je cilj svih nivoa vlasti, i federalne i kantonalne vlade.

izvor: ekapija.com

error: Content is protected !!