BiH: Javni uvid – JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, HE „Rama“ na rijeci Rami

, Investitori

Operator „JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, za obnovu postupka za pogone i postrjenja „HE „Rama“ na rijeci Rami HE Sliv „Neretva“, Ulica kralja Tomislava b.b., Prozor – Rama, a prema Presudi Kantonalnog suda u Sarajevu dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Obnovljeni Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, za postrojenje HE Rama na rijeci Rami.

Uz Zahtjev je dostavljen i Plan upravljanja otpadom.

U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev je na web stranici ministarstva, a kompletan materijal sa prilozima se može pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, sektor za okolinske dozvole, Sarajevo, Marka Marulića br 2/I soba br. 111

Rok za davanje primjedbi i sugestija na predloženi Zahtjev je 21.06.2015. godine

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pismenoj formi pozivom na broj: UP I 05-23-103/09 SS na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma,

Marka Marulića br 2, 71 000 Sarajevo

Izvor; AARHUS

error: Content is protected !!