BiH: Javni uvid – obnova okolišne dozvole SISECAM SODA LUKAVAC d.o.o. Lukavac

, NVO

Operator SISECAM SODA LUKAVAC d.o.o., Lukavac, Lukavac, Prva ulica broj 1 je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma dostavio Zahtjeve za obnovu okolišne dozvole za SSL. Zahtjeve za obnovu okolišnih dozvolu je pripremila konsultantska firma Dvokut pro Sarajevo, Avde Hume broj 11. Zahtjeve za obnovu okolišnih dozvola je Federalno ministarstvo okoliša i turizma je objedinilo Zaključkom o spajanju upravnih stvari u jedan postupak Broj UP-I-05/2-23-11-21/15 – DĐ od 13. 03.2015.

U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje okolišne dozvole je prezentiran na web stranici Ministarstva radi davanja mišljenja. Kompletan materijal sa prilozima može se pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, Sarajevo, ulica Marka Marulića br 2, prvi sprat, soba 108.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi pozivom na Broj UP-I-05/2-23-11-21/15 – DĐ na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

M. Marulića 2, 71 000 Sarajevo

Izvor; Udruženje AArhus

error: Content is protected !!