Crna Gora: Ministarstvo izignorisalo zahtjeve NVO sektora

, Vesti

Dvadesetak nevladinih organizacija od Vlade traži povlačenje iz javne rasprave dva dokumenta koji su u fazi nacrta, a koji se tiču prostornog planiranja i zaštite životne sredine i, istovremeno, proglašenje moratorijuma na gradnju na obali.

Umjesto toga, javna rasprava o dva dokumenta je produžena, a prema prvoj reakciji, čini se da Ministarstvo za održivi razvoj i turizam nema namjeru da se povinuje zahtjevima NVO sektora.

„Zahtijevamo da se Nacrt prostornog plana za obalno područje i Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu povuku sa javne rasprave i da se inicira javna rasprava o našem predlogu za proglašenje moratorijuma na gradnju na obali, uz definisanje perioda za revitalizaciju i sanaciju šteta pričinjenih planskom, neplanskom i nelegalnom gradnjom i uništavanjem prostora i životne sredine“, kaže se u zahtjevu iza koje je stala 21 nevladina organizacija, a koji je upućen Ministarstvu za održivi razvoj i turizam.

Jedan od pokretača ove inicijative je direktor ekološke nevladine organizacije Ozon Aleksandar Perović.

„Izražena divlja gradnja je toliki problem da je u cijeloj Crnoj Gori Ministarstvo za održivi razvoj stavilo moratorijum na rušenje takvih objekata. To je ogroman prostor koji je uzurpiran neplanskom i gradnjom koja ni stilom ni potrebama ne odgovara tom prostoru. Svjedoci smo da je to ogroman udar na priobalno područje i morski ekosistem“, konstatuje Perović.

Pokretači inicijative smatraju da je potrebno omogućiti građanima da se izjasne o njihovim zahtjevima, pa je za tu svrhu pokrenuta onlajn peticija pod nazivom „Spasimo obalu“. Građanima je tako omogućeno da podrže inicijativu nevladinih organizacija i da na forumu komentarišu nacrte planskih dokumenata koji su na javnoj raspravi.

To je, kako kažu, trebalo da inicira Ministarstvo održivog razvoja i turizma što, po njihovom mišljenju, nije učinjeno na adekvatan način.

„Ne razmatra se detaljno seizmički rizik. Ne razmatra se ni eventualno podizanje nivoa mora, kao ni ekološki koridori, odnosno zelene površine koje omogućavaju zdrav kvalitet života“, navodi Vuk Iković iz Crnogorskog ekološkog društva.

Direktor Ozona Aleksandar Perović kaže da se sa slanjem dopisa sa zahtjevima nevladinih organizacija Ministarstvu za održivi razvoj i turizam čekalo do posljednjeg dana javne rasprave, čiji produžetak tumači kao reakciju na zahtjeve.

„Istog dana, za svega nekoliko sati, na sajtu Ministarstva za održivi razvoj i turizam se, kao reakcija, pojavila informacija da se javna rasprava produžava do 12. marta, što znači da su već shvatili da je riječ o nečemu što zaslužuje pažnju“, podsjeća Perović.

Portparol Ministarstva Milica Lekić rekla je za RSE da je javna rasprava produžena “cijeneći važost Nacrta prostornog plana posebne namjene za obalno područje i potrebu za dobijanjem što više kvalitetnih sugestija i primjedbi”.

„Činjenica je da se nacrtom ovog plana, koji je na javnoj raspravi, značajno smanjuje građevinsko područje sa 15 na devet posto, dajući time dodatni kvalitet tretiranju prostora kroz potenciranje razvoja visokokvalitetnog turizma. Plan se odnosi restriktivno prema stanogradnji, a afirmiše izgradnju održivih visokokvalitetnih turističkih sadržaja. Što se tiče pravne osnove za ovaj plan, baziran je na Barselonskoj konvenciji kao regulatornoj osnovi za neke od najznačajnijih aktivnosti u zaštiti mora i priobalja na međunarodnom nivou i veoma velikom broju istraživanja u okviru tzv. CAMP projekta upravljanja obalnim područjem“, navodi Milica Lekić.

izvor: slobodnaevropa.com

error: Content is protected !!