BiH: Nacrt Plana upravljanja vodama za vodno područje Save i prateći dokumenti

, NVO

Na osnovu Zakona o vodama Federacije Bosne i Hercegovine (˝Službene novine FBiH˝, br.70/06) Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo pripremila je Nacrt Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2021).
Ovaj dokument kao i prateći dokument
Pozivamo sve zainteresovane da svoje komentare, sugestije i prijedloge na ove dokumente dostave Agenciji do 01.09.2016. putem formulara ili direktno pisanim putem na adresu Agencije (Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo).
U okviru postupka učešća javnosti Nacrt Plana će biti prezentovan na sljedećim lokacijama:

u Odžaku, u utorak 15.03.2016.godine s početkom u 11:00 sati – Hotel Ero
u Travniku, u srijedu 23.03.2016.godine s početkom u 11:00 sati – u prostorijama Općine Travnik
u Sarajevu, u utorak 29.03.2016.godine s početkom u 11:00 sati – Hotel Bosnia

Nakon završetka postupka učešća javnosti navedeni dokument Nacrta Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2021) će biti dorađen i isti biti upućen na dalju zakonom propisanu proceduru.

izvor: aarhus.ba

error: Content is protected !!