BiH: Neizvjestan nastavak izgradnje HE Ulog na Neretvi

, NVO

Na posljednjoj sjednici Narodne skupštine RS-a podnešeni su izvještaji republičke Komisije za koncesije za period 2014. godine. Pri tome je Komisija, između ostalog, izvjestila narodne poslanike o stanju realizacije projekta HE Ulog na rijeci Neretvi. Sadržaj ovog izvještaja upravo potvrđuje mnoge činjenice u vezi ovog spornog projekta, a na koje predstavnici Udruženje Zeleni Neretva iz Konjica već duže vrijeme upozoravaju javnost.

Iako izvještaj ne spominje niz spornih činjenica koje prate ovaj projekt ipak je po prvi put javno izrečeno da je realizacija projekta problematična iz razloga što je „kroz do sada izvedene građevinske radove zaključeno da su geološki uslovi na gradilištu HE „Ulog“ veoma složeni i da su bitno lošiji, nego što se prvobitno pretpostavljalo. U tom smislu, saglasno projektu istraživanja završena su dopunska geološka istraživanja četvrte faze na lokaciji brane Nedavić i mašinske zgrade u Ljusićima.“ Dakle, već iz uvodnih rečenica izvještaja je jasno da je investitor došao do saznanja o lošim terenskim geološkim uslovima putem vršenja pripremnih radova, a ne putem obaveznih adekvatnih geoloških istraživanja. Nažalost, ovaj izvještaj se ne bavi raznim drugim spornim detaljima kao što je npr. činjenica da je od potpisivanja koncesijskog ugovora prošlo pet i pol godina iako u ugovoru stoji da „pripremni period“ traje dvije godine, te da nakon njega počinje „koncesijski period“ od 30 godina, pa prema tome mora započeti i gradnja glavnih objekata. Također je očigledno da niz obaveza iz „pripremnog perioda“ još nije obavljeno, a koncesijski period još uvijek nije započeo. U međuvremenu, nadležno Ministarstvo pr. planiranja, građevinarstva i životne sredine RS servilno „stoji na usluzi“ investitoru za sve vrste problema na koje ovaj nailazi. Bilo da je riječ o izdavanju raznih potrebnih dokumenata (Izmjena lokacijskih uslova, „djelimično rješenje“ za građenje /bez rješenih imovinsko-pravnih odnosa/, odgoda koncesionog perioda i dr.) ili toleriranja činjenice da nakon 5,5 godina od potpisa koncesionog ugovora investitor još uvijek ne zna tačnu lokaciju brane i mašinskih postrojenja koje želi da gradi. Međutim, iako svako iole značajnije preprojektovanje hidroelektrane (a to je ovdje itekako slučaj) podrazumijeva obnavljanje postupaka dodjele građevinske i ekološke dozvole, apsolutno smo sigurni da će pomenuto nadležno ministarstvo učiniti sve da do toga ne dođe.

Izvod iz izvještaja Komisije za koncesije RS za 2014. godinu

3.2.4. HE „ULOG“
Nakon izvršene provjere rada Koncesionara „EFT – HE ULOG“ d.o.o. Kalinovik i realizacije Ugovora o koncesiji, Komisija je ustanovila da se na realizaciji projekta izgradnje HE „Ulog“ odvijaju sljedeće aktivnosti:
Kroz do sada izvedene građevinske radove zaključeno je da su geološki uslovi na gradilištu HE „Ulog“ veoma složeni i da su bitno lošiji, nego što se prvobitno pretpostavljalo. U tom smislu, saglasno projektu istraživanja završena su dopunska geološka istraživanja četvrte faze na lokaciji brane „Nedavić“ i mašinske zgrade u Ljusićima.
Saglasno rezultatima dopunskih geoloških istraživanja, vrši se prilagođavanje projektnih rješenja realnim terenskim uslovima. Konsultantske usluge preprojektovanja i doprojektovanja vrši Energoprojekt-Hidroinženjering iz Beograda.
Pošto su rezultati geoloških ispitivanja na lokaciji mašinske zgrade pokazali vrlo loše faktore u smislu stabilnosti terena, a imajući u vidu da se na predmetnoj padini nalaze objekti HE „Ulog“ pod visokim pritiskom, bilo je neophodno da se sanacionim radovima obezbijedi visok faktor sigurnosti. Projekat sanacije padine je u izradi i očekuje se završetak do kraja juna 2015. godine.
Zbog pojave velikih odrona na projektovanoj poziciji brane „Nedavić“, istražni radovi koji su završeni pred kraj 2014. godine, pokazali su da se pozicija brane mora pomjeriti za oko 80m u nizvodnom smjeru. Predprojektovanje brane i pribranskih objekata je u završnoj fazi i njihov završetak se očekuje do kraja juna 2015. godine.
U toku zimskog perioda 2014./2015. građevinski radovi su obustavljeni, jer su uslovljeni novim projektnim rješenjima koja se očekuju sredinom 2015. godine.
Koncesionar je nastavio sa eksproprijacijom zemljišta na lokaciji budućeg akumulacionog jezera i do sada je otkupljeno skoro 80% od ukupne potrebne površine zemljišta (113ha od ukupno 142ha).

izvor: zeleni-neretva.ba

error: Content is protected !!