BiH: Nema prepreka za ERS u projektu Buk bijela

, Vesti

Konkurencijsko vijeće BiH je odbacilo prijavu koncentracije za osnivanje koncesionog društva između Hidroelektrana na Drini i Elektroprivrede RS radi dobijanja koncesije za izgradnju hidroelektrane Buk bijela na gornjem slivu rijeke Drine u opštini Foča.

Konkurencijsko vijeće BiH je zaključilo da osnivanje društva ne predstavlja koncentraciju s obzirom da se radi o zajedničkom ulaganju na dugoročnoj
osnovi između povezanih društava koji nisu nezavisni privredni subjekti, što u konkretnom slučaju predstavlja samo strukturnu promjenu u okviru povezanih društava.

S ciljem oživljavanja projekta izgradnje hidroelektrane Buk Bijela na gornjem slivu rijeke privredni subjekti Drine Hidroelektrane na Drini i Elektroprivreda RS zaključili su ugovor o konzorciju u Trebinju 4. februara 2016. godine i uputili Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva RS ponudu za dodjelu koncesije.

Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić
nedavno je izjavio da će hidroelektrana Buk Bijela biti kapaciteta 93,5 megavata, dok je vrijednost investicije prema idejnom projektu oko 195 miliona eura.

Početak realizacije investicije najviše zavisi od okončanja izrade glavnog projekta za koji je potrebno minimalno šest mjeseci.

Ranije je predviđeno da na Drini budu izgrađene četiri hidroelektrane – “Buk bijela”, “Foča”, “Paunci” i “Sutjeska” ukupne snage 225 megavata, a vrijednost investicije je procijenjena na 580 miliona eura.

source: indikator.ba/

error: Content is protected !!