BiH se strogo protivi izgradnji odlagališta nuklearnog otpada na granici sa Hrvatskom

, Vesti

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i predsjedavajući Komiteta ministara Vijeća Evrope Igor Crnadak učestvovao je u radu 59. redovne sjednice Generalne konferencije Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) koja se od 14. do 18. septembra 2015. godine održava u Beču.

Ministar Crnadak je prisustvovao jučerašnjem otvaranju godišnjeg zasjedanja Generalne konferencije i u poslijepodnevnim satima govorio u okviru generalne debate Generalne konferencije.

On je tokom obraćanja između ostalog naglasio da Bosna i Hercegovina kao članica IAEA ispunjava sve obaveze koje proizilaze iz međunarodnih instrumenata koji se odnose na sigurnu upotrebu izvora jonizirajućeg zračenja, kao i da ispunjava sve međunarodne obaveze u vezi sa neproliferacijom nuklearnog oružja, a u skladu sa važećim međunarodnim sporazumima. Također, rekao je da Bosna i Hercegovina kroz postojeće institucionalne kapacitete nastoji da unaprijedi sistem koji je ustanovljen u skladu sa najvišim međunarodnim standardima IAEA ali i standardima Evropske unije.

Crnadak je ovom prilikom izrazio zabrinutost zbog aktivnosti susjedne Republike Hrvatske koje se odnose na izgradnju odlagališta radioaktivnog i nuklearnog otpada u blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom kod Novog Grada. Istaknuo je da se Bosna i Hercegovina snažno protivi izgradnji navedenog odlagališta i izrazio uvjerenje da Republika Hrvatska može da pronađe prikladnije rješenje za navedene aktivnosti, koje ne bi dovelo u opasnost dobrosusjedske odnose dvije zemlje.

Predmetna izjava ministra vanjskih poslova BiH i predsjedavajućeg Komiteta ministara Vijeća Evrope Igora Crnatka predstavlja prvo zvanično iskazivanje stava BiH na navedenu temu, i to na najvišem nivou, u sjedištu Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Obraćanje ministra Crnatka, uključujući i dio koji se odnosi na odlagalište nuklearnog otpada u Hrvatskoj na granici sa BiH, bit će uvršteno u zvanične dokumente Generalne konferencije, čime će stav BiH o navedenoj temi biti dokumentiran od strane Međunarodne agencije za nuklearnu energiju.

“Uvjeravam Vas da će Bosna i Hercegovina nastaviti sa aktivnostima koje se odnose na jačanje nuklearne sigurnosti i ispunjavanje međunarodnih obaveza u ovoj oblasti. Također, željeli bismo da se uključimo u aktivnosti međunarodne zajednice koje se odnose na sigurno korištenje nuklearne energije i osiguranje sigurnosti za njenu upotrebu“ istaknuo je ministar Crnadak na kraju obraćanja.

Na marginama Generalne konferencije IAEA u Beču ministar Crnadak se sastao sa izvršnim direktorom Ureda Ujedinjenih naroda za drogu i kriminal (UNODC) Yurijem Fedotovim.

izvor: energetika.ba

error: Content is protected !!