BiH: Zahtjev za izdavanje integralne okolišne dozvole za pogone i postrojenja ArcelorMittal

, NVO

Operator “ArcelorMittal” Zenica dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma zahtjev za izdavanje integralne okolinske dozvole za pogone i postrojenja na lokaciji Bulevar Kralja Tvrtka I br. 17 u Zenici.

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole je podnosilac zahtjeva je operator.

U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje integralne okolinske dozvole i Plan upravljanja otpadom su prezentirani na web stranici Ministarstva radi davanja mišljenja, primjedbi i sugestija. Materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolinske dozvole, u ulici M.Marulića br 2, prvi sprat – soba 110.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na zahtjev za obnovu okolinske dozvole je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici ministarstva.

source: aarhus.ba

error: Content is protected !!