Biro Bernske konvencije u odgovoru na žalbu: Po kojim kriterijumima su lokacije za rudarske aktivnosti odabrane

, Vesti

Biro Bernske Konvencije je konstatovao da je nakon donošenja uredbe koja stavlja van snage prethodna ovlašćenja i obustavlja sve postupke ili zahteve u vezi sa rudarskim projektom u Jadar, kompanija Rio Tinto podnela 4 žalbe kao i jednu tužbu Upravnom sudu i da su ovi procesi još uvek u toku i aktivni. Biro je prepoznao da u Srbiji postoji sistemski problem u vezi sa rudnicima i zatražio od Vlade da se izjasni u vezi sa širom nacionalnom strategijom o korišćenju mineralnih resursa, kao i po kojim kriterijumima su lokacije za rudarske aktivnosti odabrane.

Biro Bernske Konvencije odgovorio je na žalbe koje su uputile organizacije “Earth thrive” i “Earth law centar” u saradnji sa lokalnim ekološkim organizacijama Čuvari Homolja i Mlavska vojska, te prepoznao da u Srbiji postoji sistemski problem u vezi sa rudnicima i zatrazio od Vlade da se izjasni u vezi sa širom nacionalnom strategijom o korišćenju mineralnih resursa, kao i po kojim kriterijumima su lokacije za rudarske aktivnosti odabrane.

Biro je primio k znanju zabrinutost podnosioca žalbe da bi izgradnja litijum rudnika u dolini Jadra mogla biti ponovo odobrena i da eventualno odobrenje eksploatacionog polja Ministarstva rudarstva i energetike je još uvek bilo na čekanju.

Biro podstiče nacionalne vlasti da održe odluku o povlačenju dozvole za izgradnja rudnika litijuma. Takođe je zatražio od nacionalnih vlasti da razjasne zašto je dozvola za „inženjersko-geološka istraživanja” vode data Rio Savi u oblasti neposredno južno od eksploatacionog polja i dalje bila označena kao aktivna, prema javnom registru Ministarstva rudarstva i Energetika Republike Srbije.

Zatražene su i informacije o zemljišnim knjigama od nadležnih organa Srbije, na osnovu informacija koje je podelio podnosilac Žalbe da su zemljišne parcele upisane u katastar na ime Rio Sava 2022. godine. Nacionalni organi su takođe zamoljeni da objasne kako se interesi očuvanja prirode ogledaju u proceni uticaja na životnu sredinu (EIAs).

Ispred organizacije “Earth Thrive“, Zoe Lujić rekla je za Boom 93 da pozdravljaju diplomatski, ali “oštar” odgovor Biroa Bernske Konvencije koja je od Vlade formalno zatražila odgovore na pitanja koje nacija čeka, a ne dobija već godinama.

Odgovor BC Biroa na prve godisnje izvestaje Vlade i Zalbenika

Podnete su tri žalbe protiv rudnika u Srbiji – rudnika litijuma Jadar, rudnika zlata u Homolju i rudnika bakra u Bosilegradu.

Imajući u vidu sve veći broj predmeta koji se odnose na rudarske aktivnosti u Srbiji, Biro je zatražio od Sekretarijata da uspostavi vezu sa relevantnim zainteresovanim stranama da razmotri mogućnosti organizovanja seminara ili drugog događaja za pružanje pomoći strankama u vezi sa ovim pitanjima.

Konstatujući sa zabrinutošću prijavljene znake mogućeg otvaranja rudnika, Biro je zatražio od svih relevantnih strana da podnesu izveštaje za sednicu Biroa u septembru 2023. Žalba je ostala u pripravnosti.

“Biro je Žalbu ostavio u stanju pripravnosti i nastavlja da pomno prati razvoj situacije u vezi sa rudnikom, spreman da otvori Dosije u slučaju zvanične obnove projekta“, kaže Lujić iz organizacije „Earth thrive”.

Podsetimo, početkom oktobra prošle godine, Earth thrive i Earth law centar u saradnji sa lokalnim ekološkim organizacijama Čuvari Homolja i Mlavska vojska, uputili su žalbu sekretarijatu Bernske konvencije, koja je ocenjena kao validna od strane sekretarijata Bernske konvencije, a Ministarstvo zaštite životne sredine je potom pozvano da odgovori na navode iz žalbe do kraja januara 2023. godine.

 

Izvor: boom93

error: Content is protected !!