Bosna i Hercegovina: Ohrabrujući rezultati istraživanja u nalazištima Veovača i Rupice

, Vesti

Evropska metalska kompanija, listirana na berzi ASX, Adriatic Metals, predstavila je ohrabrujuće rezultate metalurškog istraživanja u svojim impresivnim prospektima Veovače i Rupice, u okviru projekta Vareš u Bosni i Hercegovini.

Prema kompaniji, preliminarni rezultati pokazuju odlične stepene koncentracije metala.

Prospekt Veovača je istorijski rudnik cinka, olova, barita i srebra, a Rupice je visokokvalitetno polimetalurški depozit cinka.

Postrojenje za preradu već je na licu mesta, a obavljeni radovi ukazuju na to da će postrojenje biti pogodno za obradu rude iz oba ležišta.

Istraživanja su pokazala da ruda iz depozita Rupice sadrži 4,8% cinka, 2,9% olova, 40% barijum sulfata, 0,5% bakra, 238 g/t srebra i 1,8 g/t zlata.

Za Veovaču, prosečna kompozicija uzorka rude sadrži 1,7% cinka, 1,1% olova, 16% barijum sulfata, 55 g/t srebra i 0,1 g/t zlata.

Rezultati testiranja oporavka metala iz prospekta Rupice bili su odlični, sa 81,7% cinka, 90,4% olova, 71,7% barijum sulfata, 82,7% bakra, 92,6% srebra i 66,7% koncentrata zlata.

Kombinovani test oporavka u Veovači pokazao je rezultate oporavka od 90,5% cinka, 82,2% olova, 62,9% srebra i 29,9% koncentrata zlata.

Testiranja su takođe pokazala da rudni materijali iz oba ležišta imaju malu do umerenu tvrdoću, što je vrlo pozitivno i daje podatak koliko energije je potrebno za drobljenje stena.

Ispitivanjem je takođe otkriven nizak nivo antimona i drugih štetnih elemenata.

Kompanija će sprovoditi dalja istraživanja kako bi kvantifikovala ove nivoe, ali očekuje da će nivoi biti niski i da verovatno neće izazvati probleme u vezi sa plaćanjem penala.

Dodatak plemenitih metala, srebra i zlata, predstavlja značajan bonus za Adricatic, koji teži da maksimizira neto prihode topionice za dalje operacije u Varešu.

„Sve koncentracije u Rupicama premašuju trenutne specifikacije za niz evropskih i kineskih topionica, a u slučaju barita, prelaze specifikaciju Američkog instituta za naftu“, rekao je generalni direktor kompanije Paul Cronin.

On je dodao da su početni rezultati odlični i da se mogu dodatno optimizovati jer kompanija preduzima detaljnije testove koji će podržati definitivnu studiju izvodivosti.

Nedavno je Adriatic objavio preliminane podatke o mineralnim resursima u depozitu Rupice, od ukupno 9,4 miliona tona, sa izuzetnim rezultatima: 5,1% cinka, 3,3% olova, 1,8 g/t zlata, 183 g/t srebra, 0,6% bakra i 31% barita.

Kompanija je takođe ažurirala prospekt Veovača, beležeći 7,4 miliona tona, sa 1,4% cinka, 0,9% olova, 0,1 g/t zlata, 41 g/t srebra i 13% barita.

Izgleda da Adriatic Metalsa već postavlja strateške ciljeve u Bosni i Hircegovini i da će šire tržište uskoro dobiti bolju predstavu o potencijalnim metrikama ovog izuzetnog projekta.

Izvor: thewest.com.au

error: Content is protected !!