Bugarska: Bugarska mora da investira u infrastrukturu koja će povezati njeno energetsko tržište sa evropskim

, Vesti

U intervjuu za FOKUS News Agency, ekonomista Georgi Angelov rekao je da je bugarsko energetsko tržište veoma ograničeno i zemlja mora ulagati u infrastrukturu i povezivanje tržišta sa evropskim tržištem – gasovodima i elektroprenosnim mrežama.

„Jasno je da je naše lokalno tržište malo i da se sve više smanju. Ovo se dešava zbog činjenice da imamo visoku proizvodnju energije, a manju potrošnju zbog neulaganja u energetsku efikasnost“, rekao je stručnjak Angelov dodajući da je teško govoriti o bilo kakvim masovnim investicijama na lokalnom tržištu.

„Bugarska se mora integrisati u evropsko energetsko tržište, tako da kada investitor dođe i kada želi da ulaže, on mora biti siguran da će moći da proda svoju energiju“, zaključio je Angelov.

error: Content is protected !!