Bugarska: Kineska ICBC banka nudi kredit za Bugarski energetski holding

, Vesti

Industrijska i komercijalna banka Kine (ICBC), jedan od vodećih svetskih kreditora, verovatno će biti jedini ponuđač za obezbeđivanje zajma Bugarskom eneregtskom holdingu (BEH), koji planira da podigne kredit od 650 miliona evra kako bi pokrio dugove.
BEH se obavezao da isplati dugove kompanijama AES i ContourGlobal, u skladu sa dogovorom koji je postignut na proleće. Od pozajmljenih 650 miliona, oko 450 evra će biti izdvojeno za pokrivanje dugovanja.

error: Content is protected !!