CAN Europe: Evropski parlament ponovo potvrđuje potrebu za ubrzanjem energetske tranzicije i klimatskih akcija na Zapadnom Balkanu. Da li će njihovi nacionalni energetski i klimatski planovi biti ispunjeni?

, Vesti

Evropski parlament je danas, dok je završavao seriju glasanja o rezolucijama u vezi sa izveštajima o paketu proširenja za Zapadni Balkan, ponovo potvrdio hitnu potrebu za ubrzavanjem energetske tranzicije na Zapadnom Balkanu i naglasio važnost pružanja kredibilne i koherentne nacionalne Energetskih i klimatskih planova (NECP) kao osnovnih alata za postavljanje jasnih puteva za postepeno izbacivanje uglja, povećanje energetske efikasnosti i ubrzanje primene obnovljive energije.

Rezolucije dalje naglašavaju potrebu da se Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Srbija usklade sa klimatskim ciljevima EU i doprinesu klimatskoj neutralnosti u celoj Evropi, kao i da se pozabave ekološkim prekršajima/nedostacima trenutnih energetskih sistema. Oni naglašavaju izuzetnu važnost transparentnosti, učešća javnosti i regionalne saradnje u rešavanju ovih pitanja.

CAN Europe pozdravlja rezolucije Evropskog parlamenta o zemljama Zapadnog Balkana jer one istinski obuhvataju goruću zabrinutost u regionu. U kontekstu suočavanja sa krizom fosilnih goriva, jačanje aktivnosti ka više obnovljivih izvora i energetskoj efikasnosti i udaljavanju od uglja je ključno i za ublažavanje klimatske krize i za oslobađanje od fosilnih goriva uz podsticanje regionalne saradnje i podsticanje ekonomskog prosperiteta.

Ova ambicija se mora odraziti u NECP kroz konkretne politike i mere koje otelotvoruju principe pravedne tranzicije i obezbeđuju da građani budu u srži procesa. Kreatori politike u regionu treba da poslušaju poziv Evropskog parlamenta i iskoriste priliku za postizanje pravedne energetske tranzicije.

error: Content is protected !!