Češka treba da se pripremi za ranije ukidanje uglja nego što je ranije predviđeno

, Vesti

Češka se mora pripremiti za ranije postupno ukidanje uglja nego što je ranije predviđeno i razviti niskougljenične izvore energije kako bi ga zamenila, poduzimajući korake za ublažavanje ekonomskih i društvenih uticaja u regijama koje proizvode ugalj, navodi Međunarodna agencija za energiju najnoviji dubinski pregled energetske politike zemlje.

Trenutno, ugalj čini skoro polovinu proizvodnje električne energije u Češkoj i četvrtinu potreba za grejanjem stanova, a prema postojećim politikama, ugalj će nastaviti da igra važnu ulogu do 2030 -ih.

No, nove energetske i klimatske politike Evropske unije, uključujući paket Fit for 55, verovatno će prisiliti raniji prekid, jer će rastuće cene emisije CO2 učiniti ugljen manje konkurentnim u poređenju s drugim izvorima električne energije i topline.

Postepeno ukidanje uglja predstavlja izazov za energetsku sigurnost, jer se ugalj dobija iz domaćih izvora i obezbeđuje otpremne proizvodne kapacitete. Kontinuirana diverzifikacija izvora energije je od suštinskog značaja za osiguranje energetske sigurnosti uz odvikavanje ekonomije od uglja. Da bi se to desilo, mora se proceniti ekonomski potencijal svih oblika proizvodnje niskih emisija ugljika i izraditi mape puta kako bi se iskoristile mogućnosti koje najviše obećavaju. Štaviše, potrebno je prilagoditi pravni i regulatorni okvir kako bi se olakšao nastanak novih poslovnih modela, poput lokalnih energetskih zajednica.

„Ohrabrujem češku vladu da počne bolje da koristi različite izvore energije sa niskim sadržajem ugljenika koji joj mogu pomoći da na siguran način pređe na čistiji energetski sistem i pokrene svoju ekonomiju u narednim decenijama“, rekao je Fatih Birol, izvršni direktor IEA Direktor. „Prelazak sa energije na ugalj na alternative sa niskim sadržajem ugljenika mora se izvršiti na način koji podržava ljude i zajednice na koje su promene uticale. U tom kontekstu, pozdravljam sveobuhvatni okvir češke vlade za ekonomsko restrukturiranje i pravičnu transformaciju pogođenih područja”.

U izveštaju se otkriva da postepeno ukidanje uglja i eksploatacije uglja u Češkoj predstavlja ekonomske i socijalne izazove, jer je ovaj sektor važan poslodavac, posebno u regijama sa relativno slabom ekonomijom. Kako bi osigurala javnu podršku svojoj energetskoj tranziciji, Češka Republika može koristiti raspoloživa sredstva i mehanizme Evropske unije za pomoć pogođenim zajednicama.

Od prethodnog pregleda IEA politike Češke Republike 2016. godine, zemlja je poboljšala svoju energetsku efikasnost primenom sve većeg broja programa, posebno u građevinskom i industrijskom sektoru. Izveštaj IEA posebno pozdravlja pojednostavljivanje administrativnih procedura kako bi se olakšalo finansiranje mera energetske efikasnosti u stambenom sektoru. Gledajući prema 2030. godini, izveštaj preporučuje stavljanje energetske efikasnosti u središte kreiranja energetske politike Češke republike, jer će to pomoći u postepenom ukidanju uglja smanjenjem zabrinutosti oko grejanja i adekvatnosti proizvodnje električne energije.

Izvor: CEENERGY News

error: Content is protected !!