Crna Gora: EPCG bez podataka o ekonomskoj isplativosti Drugog bloka

, NVO

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) nema pouzdane podatke o ekonomskoj isplativosti projekta izgradnje Drugog bloka Termoelektrane u Pljevljima, pokazao je okrugli sto MANS-a i Green Home posvećen ekonomskim i ekološkim izazovima projekta Drugog bloka koji je u ponedjeljak održan u Podgorici.

Predstavnici EPCG i dalje tvrde da su troškovi projekta samo oni koji su povezani sa izgradnjom Drugog bloka i nabavkom opreme, ali ne i čitav niz povezanih investicija poput otvaranja novih rudokopa, troškova rekultivacije, otvaranja novih deponija pepela i šljake i odlagališta otpada rude, preko troškova rekonstrukcije Prvog bloka i Drugog bloka nakon 25 godina njegovog rada, do troškova zdravlja i zaštite životne sredine.

Kompletnu argumentaciju na okruglom stolu predstavnici EPCG su zasnovali na najnovijim manipulacijama, koje se sada razlikuju čak i od podataka koje je Vlada Crne Gore ranije objavila u svojim zvaničnim dokumentima. Tako iz EPCG sada tvrde da će troškovi otvaranja novih rudokopa, koji su potrebni za rad Drugog bloka, iznositi 73 miliona eura, iako su ti isti troškovi u Vladinoj informaciji iz sredine 2013. godine, koja se odnosi na projekat drugog bloka, prikazani u iznosu od 145 miliona eura.

Pored toga, na okruglom stolu predstavnici EPCG su saopštili da će troškovi rekultivacije rudokopa uglja tokom 40 godina rada Drugog bloka iznositi smiješnih pet miliona eura, iako je sam Rudnik uglja još 2010. godine prikazao da trošak rekultivacije po toni uglja iznosi 1,17 eura, pa je jasno da bi na projekciju od 70 miliona tona uglja, koliko se namjerava potrošiti za rad termoelektrana, oni iznosili 85 miliona eura.

Iz energetske kompanije u većinskom državnom vlasništvu sada tvrde i da bi rekonstrukcija Prvog bloka koštala 40 miliona eura, iako je Vlada u nedavno usvojenom akcionom planu za strategiju razvoja energetike do 2030 godine navela sumu od 65 miliona. Istovremeno se u zvaničnim dokumentima Opštine Pljevlja, koja se poziva na podatke EPCG, navodi suma od 100 miliona za revitalizaciju Prvog bloka.

Isto tako, iz EPCG su tvrdili da su troškove ugljen dioksida računali u cijenu električne energije budućeg bloka, iako do danas nije poznat model koji će Evropska unija primijeniti kada je u pitanju ta problematika. Nevladina organizacija Bankwatch je ranije minimalni iznos tog troška procijenila na 264 miliona eura, što će nesporno biti trošak računa za struju crnogorskih građana.

Takodje, poređenje investicije Drugog bloka Termoelektrane sa kupovinom automobila od strane predstavnika EPCG je u najmanju ruku skandalozno i predstavlja ne samo poniženje građana Opštine Pljevlja koje će novi blok trovati i koji će zbog toga prijevremeno umirati, već i svih crnogorskih građana koji bi ekonomski neisplativu investiciju plaćali kroz veće račune za struju i državnu pomoć.

Građani ni danas nemaju tri osnovne ključne informacije kada je u pitanju drugi blok – koliko će sve da košta, ko će da plati i da li će projekat biti realizovan uz državnu pomoć, zatim da li postoji studija uticaja na zdravlje i ako postoji šta ona kaže, te konačno – koliki su troškovi zdravlja i uticaja na životnu sredinu i koliko će to sve da nas košta.

Očigledno da predstavnici EPCG najnovijim manipulacijama i uvredljivim rječnikom pokušavaju da prikriju činjenicu da je projekat drugog bloka visokorizičan kako za državne finansije, tako i za zdravlje i životnu sredinu. Umjesto jeftinih izlaganja, neprimjerenog rječnika i manipulacija, iz EPCG su dužni da javnosti ponude ozbiljne i pouzdane informacije o ekonomskoj isplativosti Drugog bloka i uticaju na zdravlje.

izvor: mans.co.me

error: Content is protected !!