Crna Gora: EPCG, rast proizvodnje za jedan odsto u prvih devet meseci 2015

, Investitori

Elektroprivreda Crne Gore saopštila je da je proizvodnja električne energije povećana za jedan odsto, na 2.151 GWh u prvih devet meseci 2015.
Neto profit EPCG pao je za 30,4 odsto na 12,7 miliona evra u istom periodu, dok su poslovni rashodi povećani za 3,1 odsto na 181,1 miliona evra.
Pad neto profita rezultat je novog vrednovanja osnovnih sredstava kompanije na osnovu finansijskih izveštaja iz decembra 2014. u skladu sa međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja IAS 16, koji knjiži porast aktive za 55,5 miliona evra, saopštila je kompanija u odgovoru na pitanja SeeNews.
„Veća vrednost imovine u našem slučaju rezultirala je većim nivoom amortizacije, što je uticalo na neto rezultat. Ova visoka depresijacija neće imati uticaj na novčani tok kompanije i posledica je prmene IAS načela“, rekao je portparol kompanije.
Dobit EPCG, bez kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) porasla je za 715.000 evra do kraja septembra, kao rezultat veće profitabilnosti i efikasnosti.
Ako proizvodnja u hidroelektranama ostane na planiranom nivou, EPCG će završiti godinu pozitivnim bilansom.
EPCG, koja planira da podigne proizvodnju na 3.159 GWh ove godine, sa 3.036 GWh u prethodnoj godini, ima preko 870 MW instalisanih proizvodnih kapaciteta. Neto profit kompanije porastao je za 38 odsto, na 34,7 miliona evra u 2014.

error: Content is protected !!