Crna Gora iskoristila samo oko 22 odsto raspoloživog hidropotencijala

, Vesti

Crna Gora ima dovoljno stručnog i naučnog potencijala koji će pomoći da se u energetskom sektoru krene pravim putem, ocijenio je predsjednik Crnogorskog komiteta CG KO CIGRE, Milutin Ostojić, na svečanosti povodom obilježavanja deset godina postojanja tog Komiteta.

Predsjednik CG KO CIGRE, kazao je da taj Komitet nastoji da, u okviru svojih djelatnosti i ciljeva, doprinese stručnoj analizi i rješavanju aktuelnih problema vezanih za eksploataciju, upravljanje i razvoj elektroenergetskog sistema Crne Gore.

“Trudimo se da prenesemo ogoromno znanje i iskustvo i da izaberemo preferencijalne teme u skladu sa tim opredjeljenjem. U toku održavanja svakog savjetovanja, pored rada po studijskim komitetaima, njih ukupno 15, organizovali smo okrugle stolove sa temama koje na najbolji način potvrđuju šta su naši ciljevi i opredjeljenja”, kazao je Ostojić.

U planovima razvoja, kako je rekao, Vlada Crne Gore, je energetski sektor svrstala u sam vrh prioriteta.

“Smatramo da Crna Gora ima dovoljno stručnog i naučnog potencijala, u akademijama nauka, Univerzitetu Crne Gore, u ministarstvima, u Inženjerskoj komori, nevladinim organizacijama, koji će pomoći da se u energetskom sektoru krene pravim putem”, ocijenio je Ostojić.

On smatra da je potrebno razmisliti o ideji osnivanja Savjeta za energetiku Crne Gore.

Ostojić je istakao da Crna Gora postaje značajno energetsko čvorište, ali da u sektoru proizvodnje električne energije u hidro i termo elektrananama “ostali smo tamo gdje smo bili prije 40 godina”.

“Sve države EU, pa i države regiona iskoristile su svoj hidropotencijal, velikim, srednjim i malim elektranama. Kod nas je iskorišćeno samo oko 22 odsto raspoloživog hidropotencijala”, kazao je Ostojić.

On je rekao da vlada veliko interesovanje za izgradnju malih elektrana u Crnoj Gori.

“Interesovanje je uglavnom motivisano povoljno podsticajnom cijenom”, pojasnio je Ostojić.

Prema njegovim riječima, energetika je od izuzetnog značaja za ukupan privredni razvoj jedne zemlje, a proces pridruživanja EU i Poglavlje 15- Energetika, koje je otvoreno u decembru 2015. godine, kako je kazao, traži izuzetno intenzivan rad na ispunjavanju uslova iz tog Poglavlja.

“Značajne aktivnosti u ovoj oblasti su usmjerene na uspostavljanje standarda, koji se moraju ispuniti u pogledu kvaliteta, što uslovljava potrebu kako regionalnog povezivanja, tako i stvaranja uslova za uključivanje u jedinstveno evropsko tržište električne energije”, smatra Ostojić.

Generalni direktor Direktorata za energetiku u Ministarstvu ekonomije, Miodrag Čanović, rekao je da je prije deset godina CG KO CIGRE okupio najznačajnije naučnike i stručni kadar iz oblasti elektroenergetike koji su, kako je kazao, doprinijeli unapređenju i razvoju sektora proizvodnje, prenosa, distribucije i snabdijevanja električnom energijom.

“Pored toga, CG KO CIGRE stvarao je mogućnosti za saradnju sa komitetima CIGRE iz okruženja i glavnim komitetom CIGRE u Parizu, što je omogućavalo brži i lakši pristup naučnim i stručnim radovima priznatih eksperata iz oblasti elektroenergetike, a time i efikasniju implementaciju najsavremenijih tehnoloških rješenja”, kazao je Čanović.

On je naveo da je u desetogodišnjem periodu CGO KO CIGRE uspješno organizovao pet savjetovanja u kojima su, kako je dodao, učestvovali brojni naučni i stručni radnici i poslovni ljudi iz Crne Gore i regiona.

U proteklom periodu, kako je kazao, realizovane su značajne aktivnosti u okviru projekta izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih proizvodnih, prenosnih i distributivnih objekata.

“Završena je izgradnja vjetroelektrane Krnovo, kao i 12 malih hidroelektrana. U toku je realizacija značajnog broja projekata izgradnje malih hidroelektrana, solarnih elektrana, vjetroelektarne na Možuri. Pokrenute su inicijative za izgradnju hidroelektrana na Morači i Komarnici”, naveo je Čanović.

On je kazao da se uspješno realizuje projekat izgradnje podmorskog kabla između Crne Gore i Italije.

“Takođe, u prethodnom periodu uloženi su veliki napori da se stvore uslovi za izgradnju drugog bloka termoelektrane TE Pljevlja, a aktivnosti na tom planu će biti nastavljene u narednom periodu”, rekao je Čanović.

EPCG, kako je rekao, realizuje drugu fazu projekta rekonstrukcije i modernizacije hidroelektrane HE Piva i HE Perućica uz finansijsku podršku njemačke razvojne KfW banke.

Čanović je rekao da očekuje da će biti nastavljeno ostvarivanje utvrđenih ciljeva u oblasti energetike, koji će doprinijeti bržem ekonomskom i sveukupnom razvoju Crne Gore i njenoj integraciji u EU.

Savjetnik predsjednika Vlade Crne Gore za energetiku, Ljubo Knežević, kazao je da je povezivanje nacionalnoih elektroenergetskih sistema, na principima uzajamne pomoći i podrške, jezgro savremene elektroenergetike.

“Istorija velikih električnih mreža u Crnoj Gori nije od juče i puna je svijetlih momenata, koji ukazuju da samosvijet i spoznaja sopstvenih prioriteta u kombinaciji sa stručnom i intenzivnom saradnjom sa našim susjedima, nemaju adekvatnu razvojnu alternativu”, ocijenio je Knežević.

Predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore (EPCG), Đoko Krivokapić, kazao je da će biti posvećen saradnji sa CG KO CIGRE da bi se, kako je rekao, napravio zajednički iskaz za dobro Crne Gore.

“Mogu da obećam da će se Elektroprivreda vratiti CG KO CIGRE i da ćemo napraviti dodatni iskaz i pomoći da zajedno sa vama, profesorima Univerziteta, sa ljudima koji se bave ovom procedurom, u narednom periodu, pozicioniramo i napravimo investicioni ciklus koji se od nas očekuje”, poručio je Krivokapić.

Izvršni direktor Crnogorskog elektrodistributivnog sistema CEDIS, Zoran Đukanović, rekao je da je elektroenergetski sistem nerazdvojiv i da se problemi kroz, kako je kazao, struku i značajan potencijal, mogu zajednički rješavati.

“A mi u CEDIS-u možemo, kroz investicione cikluse, te ideje realizovati. CEDIS će i dalje podržavati CIGRE, jer u tome vidi i svoj interes, ali i interes države Crne Gore”, kazao je Đukanović.

Pomoćnik direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema CGES, Ivan Bulatović, rekao je da će CGES “biti tu, kao što je bio u prethodnih deset godina” i poželio uspješan rad u narednom periodu.

Na svečanosti je prikazan i dokumentarni film “Deset godina Crnogorskog komiteta CIGRE”.

Izvor: cdm.me