Crna Gora: Iza izgradnje drugog bloka termoelektrane se krije privatni, a ne javni interes

, NVO

Vlada Crne Gore ni poslije organizovane javne rasprave nije daja jasan odgovor na pitanje u čijem interesu je izgradnja drugog bloka termoelektrane u Pljevljima. MANS je danas dostavio set komentara na nacrte detaljnog prostornog plana (DPP) i strateške procjene uticaja (SEA) za izgradnju Drugog bloka Termoelektrane Pljevlja, kojima se ukazuje da nije potvrđena ekonomska održivost ovog projekta, te da bi njegova realizacija dovela do uvećanja računa za struju, ali i novih državnih subvencija za Elektroprivredu Crne Gore (EPCG) i Rudnik uglja Pljevlja, kao kompanije uključene u čitav projekat.

Javna rasprava za Nacrt DPP i SEA završava se danas, a čitav postupak obilježen je potpunom netransparentnošću, jer je od građana sakrivena studija o isplativosti koja je poslužila kao osnov za ekonomsko tržišnu projekciju projekta. Studija je krajem 2012. godine urađena za potrebe EPCG i u Nacrtu DPP-a prikazani su samo ograničeni podaci, koji su dobrim dijelom manipulativni i nepotpuni, dok se kompletan dokument studije i dalje krije od javnosti

Nevjerovatno je da je ekonomsko tržišna projekcija za izgradnju Drugog bloka prikazana na svega sedam stranica, pri čemu su autori kao troškove računali samo investiciju gradnje termoelektrane koja je projektovana na iznos od 366 miliona eura, a da pri tome nijesu projektovali niz drugih troškova koji su sastavni dio čitavog projekta.

Tako nijesu prikazani troškovi kamate kredita za gradnju Drugog bloka, što u startu vrijednost same investicije povećava na pola milijarde eura, zatim troškovi eksproprijacije ili otvaranja novih rudokopa, koji su u vladinoj Informaciji iz jula 2013. godine prikazani u iznosu od 145 miliona eura.

MANS je u komentarima naveo da nijesu prikazani ni troškovi rekonstrukcije postojećeg Prvog bloka, za koje je ranije EPCG saopštavala da bi mogla koštati 100 miliona eura, zatim izgradnje povezane elektro energetske infrastrukture, zatvaranja deponije Maljevac u iznosu od 4 miliona, otvaranja nove deponije u Šumanima i još najmanje jedne do kraja rada Drugog bloka od 40 godina.

Građevinski radovi 50 miliona eura
Oprema sa montažom 270 miliona eura
Troškovi otvaranja drugih rudokopa 145 miliona eura
Troškovi rekonstrukcije Bloka I TE Pljevlja 100 miliona eura
Troškovi zatvaranja deponije Maljevac 4 miliona eura
UKUPNO po raspoloživim podacima: 569 miliona eura
Troškovi ekspropriacije ?
Izgradnja energetske infrastrukture ?
Otvaranje novih deponija za pepeo i šljak ?
Otvaranje novih odlagališta ?
Revitalizacija Borovičkog jezera ?
Troškovi zaštite životne sredine ?
Troškovi zdravstvene zaštite ?
KONAČNA UKUPNA CIJENA BLOKA II TE PLJEVLJA ?

 

Takođe, autori nijesu prikazali ni koliko će koštati revitalizacija Borovičkog jezera, kao ni ukupna zaštita životne sredine i zdravlja stanovništva, što je najmanje više stotina miliona eura, ili revitalizacija Drugog bloka Termoelektrane nakon radnog vijeka od 25 godina, što sve upućuje da bi ukupna cijena projekta mogla značajno premašiti milijardu eura.

Koliko je Nacrt DPP-a zasnovan na proizvoljnim podacima, podložnim manipulaciji, pokazuje i to što se kao jedan od ključnih razloga za izgradnju nove termoelektrane navodi deficit električne energije, pri čemu je procjena o deficitu urađena na bazi potrošnje koja uključuje i rad Kombinata aluminijuma Podgorica, kao potrošača koji godišnje troši oko trećinu ukupne struje u zemlji.

Podaci koji se odnose na deficit energije je iz 2012. godine koju su autori uzeli kao referentu iako je Crna Gora već naredne godine, upravo u najvećem dijelu zbog situacije u KAP-u, imala suficit struje.

Autori Nacrta DPP-a uopšte nijesu uzeli u obzir činjenicu da je KAP u međuvremenu postao privatna kompanija, čiji vlasnik na slobodnom tržištu mora sam da obezbjeđuje nabavku električne energije, odnosno da to više nije obaveza države.

Takođe, veoma je indikativno da je povrat na investicije računat u iznosu od 8,9 odsto, iako je ova stopa trenutno na nižem nivou. Povrat na investicije je jedan od ključnih elemenata koji diktiraju visinu računa za struju prema metodologiji Regulatorne agencije za energetiku, a ukoliko bi bilo primijenjen ovaj procenat, i računajući vrijednost same investicije izgradnje Drugog bloka, jasno je da bi u narednom periodu došlo do znatnog povećanja računa za struju.

Isto tako, eventualna izgradnja nove termoelektrane neće dovesti do novih zapošljavanja i neće generisati značajniju ekonomsku korist po tom osnovu, jer bi u Drugom bloku bilo zaposleno od 50 do 100 ljudi, što se objašnjava time da će biti ugrađena savremenija tehnologija, koja zahtijeva manji broj zaposlenih u odnosu na postojeći nivo zapošljavanja u TE Pljevlja.

Sve ovo demistifikuje Vladin projekat i ukazuje na krajnje neozbiljnu namjeru da se uđe u još jednu neizvjesnu investicionu avanturu, koja može imati dalekosežne štetne posledice ne samo na životnu sredinu Pljevalja i zdravlje stanovništva u tom gradu, već i na novčanike svih poreskih obveznika.

MANS je, imajući u vidu necjelovitost i neusklađenost nacrta DPP-a i SEA, zatražio od Ministarstva održivog razvoja i turizma da doradi dokumenta i objavi prateću dokumentaciju, a nakon toga organizuje pravu javnu raspravu, na kojoj će građanima biti predstavljeni validni i relevantni, a ne manipulativni podaci.

Izvor; mans

error: Content is protected !!