Crna Gora: Koncesionare niko ne kontroliše

, Investitori

Koncesiona politika u Crnoj Gori je nekontrolisana, netransparentna i nanosi višemilionsku štetu državnom i budžetima jedinica lokalne samouprave, a Vlada godinama ne unaprijeđuje stanje u toj oblasti, ocijenjeno je iz Instituta alternativa (IA).

Koordinatorka istraživanja u IA, Jovana Marović, rekla je da Vlada ne objavljuje podatke o ugovorima i dugovanjima koncesionara i ne unaprijeđuje zakonska rješenja.

„Državna revizorska institucija (DRI) je dala negativno mišljenje na usklađenost registra ugovora o koncesijama sa odredbama Zakona o koncesijama, navodeći da ta baza nije ni dostupna, niti potpuna, kao i da ne postoji u elektronskoj formi“, navela je Marović u saopštenju.

DRI, kako je dodala, ukazuje na učestalo nedostavljanje informacija, ugovora o dodijeljenim koncesijama i promjena osnovnih ugovora, od ministarstava, organa uprave i lokalne samouprave, za šta je potrebno definisati kaznene odredbe u Zakonu o koncesijama.

„To dodatno doprinosi netransparentnosti, budući da Vlada godinama ne upoznaje javnost sa stanjem u oblasti koncesija. Od januara 2013. godine nije pripremljen izvještaj o realizaciji koncesione politike, dok Komisija za koncesije još nije objavila izvještaj o radu za prošlu godinu“, kazala je Marović.

Ona je precizirala da iako je mandat tom tijelu istekao u septembru, Vlada je imenovala novu tek u aprilu ove godine, a od prestanka mandata prethodne Komisije nije bilo moguće upoznati se sa detaljima koncesionih ugovora, jer internet stranica tog tijela još nije u funkciji.

„Pored toga što registar o koncesijama nije redovno ažuriran, postojeći obim informacija koji je obuhvaćen ovim dokumentom je izuzetno ograničen. Na ovaj problem je više puta ukazivao Institut alternativa u svojim istraživačkim izvještajima, navodeći potrebu objavljivanja planova otplata koncesija i drugih detalja osnovnog ugovora“, naveo je Marović.

Prema njenim riječima, ni Nacrt Zakona o javno-privatnom partnerstvu, koji je bio na javnoj raspravi tokom marta i aprila, ne unaprijeđuje to pitanje, budući da ne proširuje opseg informacija koje se objavljuju, niti propisuje obavezu kvartalnog dostavljanja informacija o stanju naplata koncesionih naknada i nadzoru organa javne uprave.

„S tim u vezi, potrebno je Zakonom propisati da registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama sadrži informaciju o naplaćenim sredstvima, kašnjenjima, kao i planove finansijskih otplata, što je posebno važno kod izdvajanja dijela za lokalne samouprave“, zaključila je Marović.

Izvor; RTCG

error: Content is protected !!