Crna Gora: Mineralne sirovine – Objavljena rang lista ponuđača

, Vesti

Preduzeća Katunjanin Herceg Novi, Jokić Kimont Kotor i budvanska Kobra prvorangirani su ponuđači za dodjelu koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina na više lokacija u Crnoj Gori.

Tenderska komisija koju je formiralo Ministarstvo ekonomije, za sprovođenje postupka javnog nadmetanja po javnom oglasu za investitore zainteresovane za dodjelu koncesija, utvrdila je rang listu ponuđača.

Firma Katinjanin je prvorangirana za dodjelu koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena na lokaciji Tospude u Cucama, Jokić Kimont za lokaciju Dolovi u Komanima, a Kobra za lokaciju Bobik na Čevu.

„Ponuđač ima pravo da u roku od osam dana od objavljivanja rang liste ponuđača, na pisani zahtjev, u Ministarstvu ekonomije kao nadležnom organu, obavi uvid u dokumentaciju, kao i pravo da podnese prigovor na rang listu, u dva primjerka Komisiji za koncesije, u roku od 15 dana od objavljivanja iste na internet stranici nadležnog organa“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Rok trajanja koncesije za lokalitet Bobik je 22 godine, od čega će godina biti iskorišćena za detaljna geološka istraživanja, druga za izradu rudarske i tehničke dokumentacije i pripremne radova, a preostalih 20 za eksploataciju. Eksploatacioni period je moguće produžiti, ali on ne smije prelaziti 30 godina.

Koncesija za Tospude i Dolove se izdaje na 30 godine, od čega će godina biti potrošena na detaljna geološka istraživanja, druga za izradu rudarske i tehničke dokumentacije i pripremne radova, a preostalih 28 za eksploataciju.

Ministarstvo ekonomije raspisalo je u martu ove godine oglas za dodjelu koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina na više lokacija u Crnoj Gori.

Vlada će o davanju koncesije odlučiti u roku od 30 dana od prijema predloga Ministarstva, ako ne bude prigovora. Ukoliko je pokrenut upravni spor, Vlada može da produži rok za davanje koncesije za 90 dana.

Izvor; analitika

error: Content is protected !!