Crna Gora: Nekoliko kompanija žele da grade male HE

, Vesti

Vlada je spremna da razgovara o svim aranžmanima gradnje hidroelektrana (HE) na Morači i Komarnici pod uslovom da oni ne podrazumijevaju davanje državnih garancija, saopštio je ministar ekonomije, Vladimir Kavarić.
On je u intervjuu Pobjedi kazao da su interesovanje za te projekte do sada pokazali investitori iz Kine, Turske i Slovenije.

“Nedavno smo potpisali Memorandum o razumijevanju sa kineskim Norinco International Coorporation Ltd, koji se odnosi na saradnju na ova dva projekta. Prilikom posljednje posjete Sloveniji potpisao sam Memorandum o razumijevanju sa Turskom i Slovenijom, koji se takođe odnose na saradnju na projektima HE Morača i HE Komarnica”, rekao je Kavarić.

On je kazao da postoje interesovanja investitora i otvoreni su da razmotre sve predloge, prema bilo kom angažmanu koji omogućava realizaciju projekta bez državnih garancija, uz primjenu najboljih rješenja u oblasti energetike i zaštite životne sredine.

Kavarić je, odgovarajući na pitanje koliko je dato koncesija za gradnju malih HE (mHE) i koliko je u planu, rekao da je Vlada zaključila 21 ugovor o koncesiji kojima je predviđena izgradnja 41 mHE, ukupne instalisane snage oko 72 megavata (MW) i planirane godišnje proizvodnje oko 244 gigavat sati (GWh).

“Okvirna vrijednost investicija za sve predviđene mHE je 109 miliona eura. Završena je izgradnja sedam malih HE, ukupne instalisane snage 10,2 MW i planirane godišnje proizvodnje od oko 40 GWh. Planiramo da pripremimo koncesioni akt za pet vodotoka. U toku je javna rasprava o Nacrtu plana davanja koncesije za korišcenje vodotoka za izgradnju mHE za narednu godinu na osnovu kojeg se može očekivati raspisivanje javnog nadmetanja za još tri vodotoka”, objasnio je Kavarić.

Kavarić je, govoreći o projektima izgradnje vjetroelektrana Krnovo i Možur, naveo da se projekat izgradnje vjetroelektrane Krnovo trenutno realizuje u rokovima definisanim ugovorom o zakupu.

“Investitor je počeo izgradnju vjetroelektrane na lokalitetu Krnovo. Vrijednost investicije je oko 140 miliona eura, a instalisana snaga 72 MW”, kazao je Kavarić.

On je, što se tiče Možure, rekao da je Vlada donijela odluku za prenos prava i obaveza iz ugovora o zakupu zemljišta na novog zakupca, na kompaniju Enemalta plc od koje očekuju da aktivnosti na izgradnji vjetroelektrane budu završene u ugovorenom roku. Investicija na Možuri je oko 65 miliona, za 46 MW instalisane snage.

On je, govoreći o buućnosti Kombinata aluminijuma (KAP), rekao da o namjerama njegovog kupca najbolje govore činjenice.

“Vlasnik je dostavio plan investicija i o tome je obavijestio javnost. Redovno plaća fakture za električnu energiju po komercijalnim uslovima i cijenama koje su među najvećim u aluminijumskoj industriji. Upošljava i znacajan broj radnika, redovno izmiruje obaveze i nema naznaka da ima bilo kakvih drugih planova osim razvojnih. Od kada je novi vlasnik preuzeo KAP, država prvi put, ni na koji način ne subvencionira poslovanje preduzeća”, precizirao je Kavarić.

On je, odgovarajući na pitanje kada će se konačno znati ko je dobio koncesiju za istraživanje gasa i nafte i kada očekuje da se uđe u taj posao, rekao da bi najjednostavniji odgovor bio kada budu potpuno sigurni da su na najbolji način definisali uslove istraživanja i eksploatacije ovog potencijala.

“Govorimo o projektu od koga će koristi imati buduće generacije i od izuzetnog je značaja kako ćemo danas postaviti standard. Ponavljam, necemo praviti kompromise na uštrb kvaliteta projekta”, dodao je Kavarić.

izvor: rtcg.me

error: Content is protected !!