Crna Gora: Njemci utvrdili da nema uglja za drugi blok TE

, NVO

Građanski pokret URA je dobio od Delegacije EU primjerak studije koju su za potrebe Vlade izradili eksperti ugledne njemačke konsultantske firme “Fichtner” u kojem se, prema riječima Dejana Mijovića koordinator URA za ekonomsku politiku i EU integracije, navodi da rezerve Rudnika uglja Pljevlja nisu dovoljne čak ni za 20 godina rada nove termoelektrane.

On je naveo da je ovim potvrđeno istraživanja Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) da rezerve uglja u pljevaljskom basenu nisu dovoljne da bi se opravdala gradnja II bloka termoelektrane u Pljevljima, odnosno da bi se planiranom gradnjom iz kredita napravila ekonomska šteta državi i poreskim obveznicima.

“Detaljnim uvidom u ovu studiju može se zaključiti da rezerve uglja nisu dovoljne čak ni za 20 godina rada nove termoelektrane, kako se može izvesti na osnovu zvaničnih podataka do kojih je došao MANS. Eksperti “Fichtnera” su, naime, koristeći savremene geološke metode, detaljno istražili najveće nalazište Potrlica i došli do zaključka da zbog nepovoljnog odnosa otkrivke prema uglju neki njegovi dijelovi nisu upotrebljivi za komercijalnu eksploataciju”, naveo je Mijović.

On je kazao da je na osnovu podataka o obavljenim iskopinama u proteklim godinama, može zaključiti da Rudnik zaobilazi upravo ove djelove nalazišta, odnosno da odlaže njihovu eksploataciju za kraj perioda koncesije.
“Ovi podaci pokazuju da bi umjesto 20 godina, nova termoelektrana možda mogla raditi svega 15 godina, dakle mnogo manje od 40 godina koliko je potrebno da bi se ekonomski isplatila. Zanimljivo je da Rudnik uglja i Vlada nisu objelodanili ovaj nalaz, već u zvaničnim statistikama i dalje navode da je prosječni odnos otkrivke prema uglju u Potrlici oko 4, tj. skoro dvostruko povoljniji od koeficijenta 7,5 koji su utvrdili specijalizovani evropski eksperti”, kazao je Mijović.

Premijer i ministar da podnesu ostavke jer taje podatke i krše zakon

Gradnjom nove termolektrane, kako smatra, Vlada bi prekršila i član 40 Zakona o rudarstvu koji joj nalaže da za pokretanje tog projekta mora raspolagati sa najmanje 60% bilansnih rezervi uglja A i B kategorije, odnosno sa dokazanim i istraženim rezervama.

“Vlada, međutim, izlaže građane Crne Gore riziku od pola milijarde eura oslanjajući se pretežno na neistražene rezerve. U uređenim državama, premijer bi zatražio ostavku resornog ministra koji bi, tajeći podatke i kršeći zakone, predlagao da se država zaduži pola milijarde eura radi pokretanja tako rizičnog projekta, ili bi partija na vlasti smjenila svog premijera. U Crnoj Gori se tome, nažalost, ne možemo nadati dok ne smijenimo jednopartijsku dikaturu koja ovdje traje već 25 godina”, naveo je Mijović.

Opozicionim snagama, kako je kazao, predstoji puno posla u tom smislu, ali bi za početak valjalo da njeni predstavnici i poslanici koji to dosad nisu učinili, preispitaju svoju eventualnu podršku ovom projektu.

izvor: vijesti.me

error: Content is protected !!