Crna Gora objavila ugovore o istraživanju ugljikovodika

, Vesti

Prijedlogom ugovora za istraživanje i proizvodnju ugljikovodika u podmorju Crne Gore za četiri bloka s budućim koncesionarima ENI iz Italije i Novatek iz Rusije predviđene su dvije istražne platforme u prvoj fazi istraživanja i dvije potencijalne platforme u drugoj fazi, od kojih će najbliža biti udaljena minimalno 10 km od obale, istaknuto je u ponedjeljak na konferenciji za novinare povodom objavljivanja teksta dokumenata i njihovog upućivanja u Skupštinu Crne Gore. Vladan Dubljević, VD direktora Uprave za ugljikovodike, rekao je da je period na koji se ugovor dodjeljuje podrazumijeva fazu istraživanja koja ima dva istražna perioda od 4+3 godine, kao i fazu proizvodnje koji je ugovorena na 20 godina. “Koristi od ovog projekta su višestruke i dijele se na fiskalne benefite koji definiraju da se ukupan prihod koji će država ubirati od buduće proizvodnje nafte i plina kreće od 62 do 68% neto profita kompanija u sektoru”, kažu u Ministarstvu ekonomije. Osim toga, tu su i direktni prihodi kao što je naknada za površinu 300 eura po četvornom kilometru što je prihod budžeta, zatim naknada za proizvedenu naftu i plin koja podrazumijeva 5-12% ovisno od opsega proizvodnje za naftu i 2% za plin, što je također prihod državnog proračuna, zatim porez od 54% na neto dobit kompanija od čega 85% odlazi u naftni fond i 15% u proračun kao i porez od 9% na dividende što je također prihod proračuna. Ostali benefiti podrazumijevaju Fond za obuku i izgradnju kapaciteta u sektorima državne uprave povezanim sa istraživanjem i proizvodnjom ugljikovodika kao što je zaštita okoliša, sigurnost na moru, sveučilište i javno zdravstvo, koji predviđa 400.000 eura godišnje tijekom faze istraživanja i 600.000 eura godišnje tijekom proizvodnje. U području zaštite okoliša, propisima i ugovorom je, između ostalog, definirano obavezno poštovanja zakona i nalaza Strateške procjene utjecaja na okoliš, zatim zabrana odlaganja bilo kakvog otpada na morsko dno i u more, uključujući politiku nultog ispuštanja krhotina nastalih tijekom bušenja, zabrana vršenja istraživanja tijekom perioda migracije i parenja morskih sisavaca. Obavezno je i provođenje procjene uticaja na okoliš prije svake aktivnosti, uključujući detaljno snimanje morskog dna zbog utvrđivanja osjetljivosti biološke raznolikosti, ograničenje provođenja aktivnosti u zaštićenim područjima, arheološkim nalazištima, ribarskim zonama, minskim područjima, pomorskim putevima, Natura 2000 zonama kao i obavezna primjena EU Direktive o sigurnosti naftnih i plinskih operacija u podmorju kao da je ta Direktiva u cijelosti prenesena u crnogorski pravni sistem, piše CdM. S budućim koncesionarima se potpisuje Ugovor o koncesiji za proizvodnju, koji regulira odnose između države i koncesionara. Koncesionari međusobno potpisuju još dva ugovora i to Ugovor o zajedničkim operacijama i Ugovor o računovodstvenim evidencijama, koji postaju sastavni dio Ugovora o koncesiji za proizvodnju. Vrijednost garancije za prvi istražni period za obje kompanije je 85 milijuna eura. Definirana je i garancija matične kompanije budućih koncesionara koja pokriva plaćanje svih obaveza u slučaju neizvršavanja obaveza iz ugovora i sve neugovorene obaveze prema trećim licima u slučaju direktne štete ili gubitaka nastalih u vezi s aktivnostima po osnovu Ugovora, uključujući zagađenja ili incidente. Kao sredstvo osiguranja, osim toga, predviđeni su i obavezna sveobuhvatna polica osiguranja za industriju nafte i plina kao i Fond za deinstalaciju postrojenja kao osiguranje ako koncesionari ne izvrši svoje obaveze za uklanjanje postrojenja. Uplate u ovaj fond se vrše godišnje od početka faze proizvodnje.

izvor: energetika-net.com

error: Content is protected !!