Crna Gora očekuje do kraja godine otvaranje Poglavlja 27

, Vesti

Crna Gora je ispunila svoje obaveze i spremno dočekuje otvaranje Poglavlja 27 – Životna sredina i klimatske promene, koje se očekuje do kraja godine, saopštio je glavni pregovarač sa Evropskom unijom, Aleksandar Drljević.

On je podsetio da je u februaru predata pregovaračka pozicija.

On je kazao da je reč o veoma zahtevnom i kompleksnom poglavlju i da brojni izazovi u toj oblasti ostaju i nakon njegovog otvaranja.

Kako je dodao Drljević, obaveze toj oblasti ne prestaju ni nakon stupanja u članstvo.

– Posvećeno radimo na usklađivanju s pravnom tekovinom EU i dostizanju evropskih standarda u oblastima poput odlaganja otpadom, upravljanja vodama i unapređenja kvaliteta vazduha jer nam je cilj da građanima i novim generacijama obezbedimo zdravu životnu sredinu, istakao je Drljević.

On je, na pitanje smatra li da otvaranje Poglavlja 27 previše kasni, rekao da sa svakim novim proširenjem i uvećanjem broja članica, proces pristupanja postaje sve zahtevniji i kompleksniji.

– Tako na dinamiku otvaranja, odnosno zatvaranja pregovaračkih poglavlja, utiče i sama situacija i procedure u EU i državama članicama. Da bi se jedno poglavlje otvorilo, morate dobiti saglasnost svih 28 država članica, što zahteva vreme, naglasio je Drljević.

Kako je rekao, imajući u vidu zahtevnost, kako 27. poglavlja, tako i celokupnog pregovaračkog procesa, još 2012, kada su otpočeti pristupni pregovori, znali su da će Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene biti otvoreno među poslednjima.

Drljević je podsetio da su u julu 2016. godine, donošenjem sveobuhvatne Nacionalne strategije za poglavlje 27, ispunili merilo za otvaranje poglavlja koje je, prema njegovim rečima, jedno od najzahtevnijih u pregovaračkom procesu, ne samo sa administrativnog aspekta nego i sa finansijske tačke gledišta.

– Iako na otvaranje poglavlja čekamo dve godine, svesni smo značaja koje ono ima za Crnu Goru, kao ekološku državu i njene građane, prethodni period iskoristili za sprovođenje sveobuhvatnih reformi u svim oblastima koje su obuhvaćene ovim poglavljem, tako da sam siguran da otvaranje 27. poglavlja dočekujemo potpuno spremni, sa izgrađenim kapacitetima i boljim stanjem na terenu, poručio je Drljević.

On je dodao da je usvojen veliki broj zakona i podzakonskih akata kojima je usklađen crnogorski sistem sa pravnom tekovinom EU u oblasti životne sredine.

Prema njegovim rečima, u narednom periodu fokus će biti na uspešnom sprovođenju donetih propisa, izgradnji nedostajuće infrastrukture i daljem jačanju administrativnih kapaciteta, posebno inspekcijskih službi.

Nastaviće se rešavanjem ekoloških i komunalnih problema s ciljem unapređenja stanja životne sredine i saniranja posledica zagađenja.

– Imajući u vidu ulogu i značaj lokalnih samouprava za realizaciju obaveza iz ovog poglavlja, za nas je jako važno dalje snaženje kapaciteta crnogorskih opština za sprovođenje evropskih propisa i standarda iz oblasti životne sredine, kao i dalje uvođenje sistema primarne selekcije otpada i izgradnje infrastrukture u upravljanju otpadom, naveo je glavni pregovarač.

On je kazao da će nastaviti s radom na upravljanju otpadom kroz selekciju, prevenciju, reciklažu i ponovnu upotrebu, kao i na nastavku sanacije takozanih „crnih ekoloških tačaka“, čime će rešiti problem industrijskog zagađenja.

Važno je, prema njegovim rečima, i uvođenje i primena savremenih tehnologija za industrijska i energetska postrojenja s ciljem sprečavanja novih zagađenja.

– Svakako, poslednji, ali ne i najmanje važan segment predstavlja dalje jačanje svesti građana o važnosti očuvanja životne sredine za buduće naraštaje, naveo je Drljević.

On je rekao da su tokom prethodnog perioda imali veoma intenzivnu komunikaciju i saradnju sa evropskim partnerima, kako iz Evropske komisije, tako i sa ekspertima iz institucijama država članica zaduženih za životnu sredinu i sistema UN-a.

– To je omogućilo da, kroz razmenu znanja i sagledavanje iskustava i naučenih lekcije država koje su sada punopravne članice EU, dođemo do efikasnijih i kvalitetnijih rešenja i boljih rezultata na terenu, kazao je Drljević.

On je podsetio da od početka godine podršku Ministarstvu održivog razvoja i turizma, u oblasti upravljanja i zaštite voda, pruža konsultant za zaštitu životne sredine Helmut Bloh.

– Imajući u vidu da je u pitanju veoma široka i kompleksna oblast koju obuhvata ovo poglavlje, ekspertska podrška je uvek dobrodošla, posebno od strane država članica koje imaju najsveže iskustvo iz pregovaračkog procesa, rekao je Drljević.

Izvor: energetskiportal

error: Content is protected !!