Crna Gora: Odluku o koncesijama treba poništiti

, NVO

Dosadašnje planiranje izgradnje malih hidrolektrana ima veliki broj problema, neodrživo je i ne vrši se u skladu sa važećim zakonskim aktima i obavezama prema životnoj sredini i socijalnim pitanjima, ocijenjeno je iz NVO “Grin Houm”.

“Dodjela koncesija se i dalje planira bez akcionog plana za sprovođenje Nacionalne energetske strategije Crne Gore do 2030. godine zbog čega javni oglas koji je objavljen 31. jula 2015. godine za dodjelu koncesija za korišćenje vodotoka mora biti poništen”, kazao je projekt asistent Milija Čabarkapa.

On je naveo da Ministarstvo ekonomije nije postupilo u skladu sa procedurom koja je definisana Zakonom o koncesijama, jer je sa izradom Plana davanja koncesija Ministarstvo je počelo u ovoj godini i on se odnosi na tekuću 2015. godinu.

“Plan davanja koncesija u skladu sa Zakonom o koncesijama morao se usvojiti najkasnije do isteka prošle godine za 2015. godinu, pa se može zaključiti da je zakon prekršen”, smatra Čabarkapa.
Pored toga, kako je naveo, i za ranije dodjeljivane vodotoke na korišćenje i za tri nova vodotoka koja su data u Planu davanja koncesija za 2015. godinu i četiri nova vodotoka koja su data u predlogu dopune Plana ne postoje adekvatne ekološke podloge.

“Sa aspekta zaštite životne sredine ove podloge su od izrazitog značaja jer izrađivači elaborata procjene uticaja neće imati podatke od životnoj sredini. Kako bi se riješio ovaj problem potrebno je planirati dodjelu vodotoka tako da se definiše na nacionalnom nivou plan prioritetnih vodotoka na kojima se planira gradnja malih hidroelektrana u periodu od makar tri godine. Ovakav plan potrebno je dostaviti Agenciji za zaštitu životne sredine koja je će moći blagovremeno da obavi sva potrebna istraživanja na planiranim vodotocima”, smatra Čabarkapa.

Jedan od značajnih problema u planiranju izgradnje malih hidroelektrana, po njemu, je što se male hidroelektrane ne posmatraju kao distribuirani izvor električne energije, iako po opšte prihvaćenoj definiciji one služe za napajanje udaljenih i ruralnih potrošačkih centara.

“Planiranje dodjele koncesija i izgradnje malih hidroelektrana treba vršiti u skladu sa potrebama za energijom u određenom regionu. Nije urađena analiza koja bi pokazala koje su potrebe za električnom energijom u pojedinim oblastima na osnovu koje bi se vršilo davanje vodotoka na korišćenje koncesionarima”, naveo je on.

izvor: vijesti.me

error: Content is protected !!