Crna Gora: Podmorski kabl pretvorili u liniju na stubu

, Vesti

Šest mjeseci nakon što je dostavila parlamentu prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovor o korištenju morskog dobra za izvođenje infrastrukture između JP Morsko dobro i kompanije Terna za projekat podmorskog kabla, Vlada je uputila novi dokument sa 120 ispravki prevoda sa engleskog na crnogorski.

Na sajtu parlamenta juče je objavljen novi dokument nakon što ga je Vlada u formi prijedloga usvojila 21. januara ove godine, u kome piše „ u prilogu vam dostavljamo 120 primjeraka ispravke prevoda“.

U dokumentu sa greškama u prevodu umjesto „dva podmorska energetska kabla dužine 24 kilometra u crnogorskim teritorijalnim vodama“, pisalo je „podmorske linije na stubovima svaka 24 kilometra duga duž crnogorskih teritorijalnih voda“, umjesto „dva kabla dužine šest kilometara“ pisalo je „dvije linije na stubovima“.

Umjesto jedmosmjerna struja pisalo je „istosmjerna struja“, a umjesto „spojne komore za povezivanje podmorskih sa kopnenin dijelom kablova blizu tačke izlaska kabla iz mora“ pisalo je „zajednički komore za povezivanje podmorskih kablova sa kopnenim kablovima blizu odredišne tačke“, a umjesto „duž kopnenog dijela koridora“ pisalo je „dužinom zemaljskog koridora”.

Prevodilac je VN opremu pretvorio u HV opremu, polja za AC filtere u poziciju, opremu za kompenzaciju u naknadnu opremu, a konvertorske transformatore u transformatore za pretvaranje.

Prijedlog odluke sa ispravkama prevoda priloga 2 ugovora o korišćenju morskog dobra za implementaciju i izvođenje potpisali su direktor JP Morsko dobro Mihailo Đurović i Terna Crna Gora Klaudio Marchiori.

U dokumentu se navodi da su naknadnim uvidom potpisnici ugovora uočili greške u prevodu sa engleskog na crnogorski jezik.

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovor o korištenju morskog dobra Vlada je dostavila Skupštini Crne Gore 20. jula 2015, uz koji je dostavljen i ugovor o korištenju morskog dobra između JP za upravljanje morskim dobromi Terna Crna Gora radi stavljanja u skupštinsku proceduru.

Cma Gora i Italija su, podsjetimo, u februaru 2010. potpisale medudržavni sporazum o izgradnji podmorskoelektrične interkonekcije koji je potvrdila Skupština Crne Gore 9. jula iste godine.

Crna Gora, Terna i CGES 25. januara 2011. zaključili su ugovor o koordinaciji projekta kojim je predviđeno da država preuzima obavezu da obezbijedi Terni i njenim zavisnim društvima prava na državnom zemljištu, uključujući morsko dobro, potrebno za implementaciju dijela podmorskog kabla koji se nalazi na teritoriji Crne Gore. Postavljanje prvih od 140 kilometara kabla počelo je, podsjetimo, 27. februara prošle godine.

Biće postavljena dva kabla od Peskare u Italiji do Tivta koja su međusobno udaljena 500 metara.

izvor: m.cdm.me

error: Content is protected !!