Crna Gora: Rad na prvom bloku TE Pljevlja koštaće 64,5 miliona eura

, Vesti

Ugradnja uređaja za smanjenje emisija koštaće 59,5 miliona eura, a rekonstrukcija rashladnog tornja tri i po miliona. U ovoj godini planirano je da se na ugradnju uređaja potroši 15,5 miliona, a u narednoj 44 miliona. Revitalizacija mora da se odradi do kraja 2017. godine. evitalizacija Termoelektrane Pljevlja, odnosno smanjenje emisije gasova, koštaće 64,5 miliona eura, pokazuju podaci iz akcionog plana za realizaciju strategije razvoja energetike do 2030. godine. U ovoj godini će se za revitalizaciju potrošiti 16 miliona, u narednoj godini 47,5 miliona, a u 2020. još milion eura. Pola miliona eura u ovoj godini će koštati izrada studija, projekata, tendera i izbor konsultanta, a 15,5 miliona ugradnja uređaja za smanjenje emisija. Za ugradnju uređaja u 2017. godini će se potrošiti 44 miliona, a za rekonstrukciju rashladnog tornja 3,5 miliona. Revitalizaciju prvog bloka, prema strategiji, treba da finansiraju Elektroprivreda
i Termoelektrana. – Revitalizacijom TE Pljevlja povećava se instalirana snaga termoelektrane sa 218,5 megavata (MW) na 225 MW i prosječna proizvodnja sa 1,150 gigavat-sati (GWh) godišnje na 1,179 GWh godišnje. Primjena direktive 2001/80 EC, koja govori o ograničavanju emisija nekih polutanata (SO2, NOx i čestica prašine) u Crnoj Gori, kao i u ostalim članicama Energetske zajednice, treba početi najkasnije do 31. decembra 2017. godine. Prema toj direktivi sve elektrane koje spadaju u grupu takozvanih postojećih
elektrana, koje su dobile građevinsku dozvolu ili dozvolu za rad prije 1. jula 1992. godine, u periodu od 1. januara 2018. godine do 31. decembra 2023. godine mogu raditi ukupno 20.000 sati. Poslije 1. januara 2024. te elektrane više ne mogu raditi ako ne udovoljavaju kriterijumu ograničenja emisija navedenih polutanata. Ta ograničenja mogu biti zadovoljena samo ugradnjom potrebnih uređaja – piše u strategiji
usvojenoj na poslednjoj sjednici Vlade. Revitalizacija podrazumijeva rad na rekonstrukciji rashladnog tornja, rekultivaciju deponije Maljevac, a u planu je i ugradnja NSOh sistema, kako bi se udovoljilo zahtjevima direktive 2001/80 EC, odnosno direktive 2010/75/EU.
– Ovaj projekat će imati pozitivni uticaj na životnu sredinu jer će rezultirati smanjenjem emisija. Emisija NOx će biti niža od maksimalno dozvoljene. Smanjenjem emisija otvoriće se mogućnosti za neke dodatne privredne aktivnosti. Posledice na zdravlje ljudi u okolini će se takođe ublažiti ovim projektom. Posebni socijalni uticaj revitalizacije TE Pljevalja ne postoji. Ne može se očekivati nikakvo novo zapošljavanje na račun toga, osim za vrijeme izvođenja radova – pojasnili su iz Ministarstva ekonomije, koje je pripremalo akcioni plan za realizaciju strategije. Akcioni plan od 2016. do 2020. godine podrazumijeva i spajanje TE sa Rudnikom uglja (RUP). To bi, prema podacima iz akcionog plana, trebalo da košta 440 hiljada eura. Samo studija o integrisanju RUP-a i TE koštaće 400 hiljada. – Integracijom RUP-a i TE Pljevlja obezbjeđuju se finansijska sredstva za eksploataciju novih područja u vlasništvu RUP-a i za izgradnju drugog bloka TE. Udruživanje RUP-a i TE rezultiraće optimizacijom ljudskih resursa i smanjenja troškova poslovanja.
Troškovi restrukturiranja uključuju troškove otpremnina, naknade savjetnika, a takođe će nastati i drugi jednokratni troškovi – piše u strategiji. Ministarstvo ekonomije predviđa da će se spajanje dva preduzeća odraditi do kraja 2018. godine. – Dinamika aktivnosti je okvirna i zavisi od odluka organa upravljanja, odnosno vlasnika obje kompanije. U slučaju da se formira posebno preduzeće za realizaciju projekta TE Pljevlja blok dva (Special Purpose Vehicle-SPV), proces integracije RUP i SPV bi se mogao dogoditi nakon izgradnje drugog bloka – naveli su iz Ministarstva ekonomije.

izvor: serbia-energy.net

error: Content is protected !!