Crna Gora; Seizmičko istraživanje nafte se odvija po planu

, Vesti

Tokom prvih sedam dana rada, brod za 3D seizmičko istraživanje Polar Empress, završio je snimanje oko 300 km2 što je oko 22 odsto ukupne površine blokova 4, 5, 9 i 10 u crnogorskom podmorju, saopšteno je iz Uprave za ugljovodonike.

“U ovom periodu, 3D seizmičko snimanje je realizovano bez problema i zastoja. Sve mjere zaštite životne sredine i monitoringa parametara životne sredine se sprovode u skladu sa Elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu”, ističu u Upravi.

Kako na naglasili, licencirani posmatrači morskih sisara i kornjača koji se nalaze na brodu Polar Empress u navedenom periodu nisu registrovali promjene koje bi mogle da ukažu na negativan uticaj 3D snimanja na biodiverzitet mora.

“Pored toga u ovom periodu nije zabilježeno prisustvo morskih sisara i kornjača u “sigurnosnoj” zoni (zona u radijusu od 700 m od broda)”, navode u Upravi.

Podsjećaju da je 3D seizmičko istraživanje crnogorskog podmorja na blokovima 4, 5, 9 i 10 počelo 19. novembra u ranim jutarnjim časovima i trajaće, ako sve bude po planu i vremenski uslovi to dozvole 34 dana rada.

“Istraživanje na blokovima 4, 5, 9 i 10 vrši kompanija Shearwater za potrebe koncesionara ENI/Novatek na ovim blokovima. Istraživanje se obavlja u skladu sa Ugovorom o koncesiji za istraživanje i proizvodnju ugljovodonika sa koncesionarima Eni/Novatek, koje je sastavni dio radnog programa po tom ugovoru”, podsjećaju u Upravi za vodonike.

Izvor: cdm.me

error: Content is protected !!