Crna Gora; Šta seizmološki brodovi rade van licenciranih blokova za istraživanje nafte?

, Vesti

NVO Green Home je jutros dostavila Upravi za inspekcijske poslove i Upravi pomorske sigurnosti zahtjev za izvršenje kontrole i inspekcijskog nadzora nad kretanjem geofizičkih brodova „Polar Empress“,, “Ocean Merimad“ i „7-Waves“ obzirom da se već od 9. novembra u kontinuitetu do najavljenih istraživanja 16. novembra i danas, ova plovila za seizmološka istraživanja kreću, rade markaciju i druge nepoznate aktivnosti i van dozvoljenih operativnih blokova, navode iz ove NVO.

“Putem satelitskog praćenja moguće je vidjeti česta i planirana zaustavljanja brodova tokom pravolinijskog kretanja koja ne samo da izlaze iz dozvoljenih blokova nego obuhvataju polovinu svih operativnih blokova u Crnoj Gori. „Institut Plavi svijet“ iz Lošinja, Hrvatska je već nekoliko dana javno upozoravao vezano za aktivnosti ovih brodova u Crnoj Gori, dok od Uprave pomorske sigurnosti, Agencije za ugljovodonike i drugih nadležnih institucija dobijamo kao građani opšte i neupotrebljive informacije”, dodaju iz Green home-a.

Kako ističu, bilo bi dobro da se fokusiraju u narednom na odgovor šta ovi brodovi rade van licenciranih blokova?

“Koliko stručnih osoba za pitanja morskog biodiverziteta iz obje Uprave nadzire i kontroliše istraživanja svakodnevno? i Koliko nepravilnosti je do sada procesuirano”, pitaju iz Green home-a.

Operacije istraživanja su, kako navode, prema priloženim mapama već ozbiljno zastranile i van blokova treba da se klasifikuju kao nelegalne aktivnosti.

“Siromašna biodiverzitetska istraživanja i monitoring morskih vrsta i staništa rađena za potrebe referentnog stanja u području blokova i zona uticaja gube i to malo smisla što su imali. Posljedice nedovoljne kontrole na samom početku aktivnosti seizmoloških istraživanja već ozbiljno govore o tome koliko smo nespremni i nemoćni da sa državnog nivoa iskontrolišemo strane mega naftaške investicije. A pored nepoznatog uticaja na živi svijet, radnjama je došlo do ozbiljnog kršenja međunarodnih sporazuma, konvencija kao što su ACCOMBAMS, MARPOL i EU Direktiva što će tek doći u fokus”, smatraju oni.

Iz Green home apeluju na nadležne institucije da hitno stanu na kraj ovim nedozvoljenim aktivnostima, te učine javnim podatke o dosadašnjem monitoringu stanja životne sredine i biodiverziteta, kao i naloženim prekršajnim i drugim mjerama.

“Vlada Crne Gore treba hitno da uvede moratorijum na istraživanje nafte i gasa iz podmorja obzirom na visoke rizike koji se iz dana u dan sve više potvrđuju”, naglašavaju oni.

Izvor: cdm.me

error: Content is protected !!