Crna Gora traži informacije i procenu uticaja HE Buk Bijela

, Vesti

Crnogorska Vlada je usvojila Informaciju o projektu izgradnje HE “Buk Bijela” i njegovom potencijalnom uticaju na očuvanju Nacionalnog parka Durmitor. Tu se navodi da treba tražiti sve informacije o ovom hidroenrgetskom projektu na reci Drini koja je zajednički projekat Republike Srpske i Srbije.

“Imajući u vidu najnovije medijske navode koji ukazuju da se ubrzano radi na pribavljanju sve neophodne dokumentacije od strane bosansko-hercegovačkih institucija, odnosno da je najavljeno kako će vlasti Republike Srpske već tokom decembra ove godine ili početkom naredne izdati gradjevinske dozvole za izgradnju pomenute hidroelektrane, potrebno je preduzeti niz koraka da bi se pribavile potrebne informacije i sprovele konkretne aktivnosti na bilateralnom, ali i na multilateralnom nivou”, navela je Vlada u saopštenju.

Crnogorsko Ministarstvo održivog razvoja i turizma je 23. jula 2019. godine dopisom zatražilo da mu se dostavi “Elaborat procene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje hidroelektrane Buk Bijela na reci Drini sa relevantnom tehničkom dokumentacijom” da bi bili sprovedeni svi zahtevi predvidjeni “Konvencijom Espoo” o prekograničnom uticaju na životnu sredinu, ali dokumentacija nije dostavljena Crnoj Gori ni posle urgencije nadležnom resoru Republike Srpske.

Takodje, Crnogorska nacionalna komisija za UNESCO se u junu ove godine obratila Državnoj komisiji Bosne i Hercegovine sa zahtevom da se dostavi sva relevantna dokumentacija i informacije o tom projektu, kako bi Crna Gora mogla da sagleda uticaj na kanjon reke Tare, odnosno na Nacionalni park Durmitor, medjutim, odgovor još nije stigao.

Izvor: beta.rs

 

 

 

error: Content is protected !!