Crna Gora: U Crnoj Gori traje Javna rasprava o nacrtu zakona za davanje koncesija za male hidroelektrane

, Investitori

Ministarstvo ekonomije Crne Gore ja obavijestilo javnost da će se od 12.05. do 12.06. održati Javna rasprava o nacrtu Koncesionog akta za davanje koncesija za korištenje vodotoka za izgradnju malih hidrolektrana u Crnoj Gori.

Na osnovu članka 18 Zakona o koncesijama („Službeni list Crne Gore” br. 08/09), Ministarstvo ekonomije provodi javnu raspravu za nacrt Koncesionog akta za davanje koncesija za korištenje vodotoka za izgradnju malih hidrolektrana u Crnoj Gori.

Cilj javne rasprave je da se svi zainteresirani subjekti upoznaju sa trenutnim nacrtom Koncesionog akta na osnovu kojega će biti raspisano javno nadmetanje za davanje koncesija za izgradnju malih hidroelektrana na predmetnim vodotocima.

Nacrt Koncesionog akta može se preuzeti na službenoj internet stranici Ministarstva ekonomije: http://www.mek.gov.me/ministarstvo kao i na internet stranici obnovljivih izvora energije: www.oie-res.me .

Pozivaju se svi zainteresirani subjekti da dostave svoje komentare i prijedloge do 12.06.2015. godine na e-mail adresu:  mhe.koncesije@mek.gov.me ili na adresu: Ministarstvo ekonomije, Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

Izvor; Obnovljivi

error: Content is protected !!