Crna Gora: U male hidroelektrane biće uloženo 109 miliona eura

, Investitori

Vlada se priprema da raspiše javno nadmetanje za davanje koncesija za izgradnju malih hidroelektrana na tri vodotoka – Bukovica sliv Komarnica u Šavniku, Ibrištica sliv Morača, opština Kolašin i vodotok Štitarička, sliv Tara u opštini Mojkovac, piše Pobjeda.

– Hidrološka mjerenja i istraživanja pokazuju da je moguća ukupna instalisana snaga na vodotocima 7,2 megavata, sa procijenjenom ukupnom godišnjom proizvodnjom električne energije od 30,9 gigavatsati – kazali su Pobjedi iz Ministarstva ekonomije. Raspisivanju tendera, kako su Pobjedi rekli u Ministarstvu ekonomije, prethodiće definisanje koncesionog akta koji je sada na javnoj raspravi koja se završava 12. juna.

– Aktuelnim ugovorima o koncesiji, predviđena je izgradnja 41 male hidroelektrane, ukupne instalisane snage oko 72 meavata i planirane godišnje proizvodnje oko 244 gogavatsata. Vrijednost investicija za sve predviđene male hidroelektrane je oko 109 miliona eura – ističu iz Ministarstva ekonomije koje sprovodi javnu raspravu za nacrt koncesionog akta za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori.

– Cilj je da se svi zainteresovani upoznaju sa trenutnim nacrtom koncesionog akta na osnovu kojega će biti raspisano nadmetanje – objašnjavaju iz Ministarstva.

Male hidroelektrane na ovim vodotocima predviđene su u lokalnim planskim dokumentima. – Za objekte malih hidroelektrana biće ponuđena okvirna rješenja priključka na mrežu elektroenergetskog sistema Crne Gore od strane Elektroprivrede Crne Gore – ističu u Ministarstvu.

Do sada su, kažu, realizovane značajne aktivnosti u okviru projekata izgradnje malih hidroelektrana na velikom broju vodotoka.

– Prva mala hidroelektrana je puštena u rad u martu 2013. godine. Krajem prošle i početkom ove godine završena je izgradnja još 6 malih hidroelektrana, od kojih je za četiri izdata upotrebna dozvola – podsjećaju oni. Centralni okrugli sto povodom ove javne rasprave je održan nedavno u Podgorici. – Izbor vodotoka je izvršen na osnovu hidroloških mjerenja i istraživanja na određenim mikrolokacijama vodotoka urađenih od strane Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore – objašnjavaju u Ministarstvu ekonomije.

Izvor; analitika

error: Content is protected !!