Crna Gora; WWF zabrinuta zbog devastacija u delu sliva reke Tare

, Vesti

Svetska organizacija za zaštitu prirode WWF zabrinuta je zbog devastacija koje se dešavaju tokom ove godine u delu sliva reke Tare, koji je deo svetskog programa „Čovek i biosfera„, saopšteno je iz tog međunarodnog udruženja.

Navode da je korito reke izmešteno zbog izgradnje autoputa, što se može videti na snimcima koje je prošlog meseca objavila NVO Mreža za afirmaciju nevladinog sektora.

Kako Tara predstavlja jedno od najznačajnijih prirodnih nasleđa Crne Gore, crnogorska Vlada, kako poručuje Svetska organizacija za zaštitu prirode, ne sme dozvoliti dalje uništavanje ovog jedinstvenog bogatstva različitim neodrživim infrastrukturnim projektima, a naročito ne hidroenergetskim, što se dešavalo u prethodnom periodu.

– Naročito zabrinjava izjava profesora sa Prirodno-matematičkog fakulteta iz Podgorice da je fauna dna Tare, na lokalitetima na kojima kineska kompanija China Road and Bridge Corporation gradi autoput, potpuno uništena, ističe Milija Čabarkapa iz WWF Adrije.

Prema navodima profesora smanjen je diverzitet i najveći broj grupa vrsta uopšte nije registrovan u istraživanjima u 2018. godini.

Navode i da su brojni građani Crne Gore više puta ukazivali na to da se otpadne vode koje nastaju pranjem građevinskih mašina ispuštaju u Taru pri čemu dolazi do zamućivanja i brojnih negativnih uticaja na akvatični svet te reke.

– To jasno ukazuje na nepoštovanje to jest neadekvatno sprovođenje mera za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu koje su sastavni deo Elaborata strateške procene uticaja. U ovom slučaju je očigledno da su zakazali nadležni inspekciji organi, upozorava Čabarkapa.

Imajući u vidu značaj rijeke Tare, WWF apeluje da nadležne institucije uz kvalitetan dialog sa civilnim sektorom i strukom i transparentan proces u što skorijem roku preduzmu sve raspoložive mere, kako bi se postojeće stanje saniralo i spriječila dalja devastacija ove reke.

Reka Tara je posebno važna za Crnu Goru, ali i za celu Evropu. Osim što je na UNESCO-voj listi rezervata biosfere, kao deo Nacionalnog parka Durmitor je proglašena i za UNESCO-vo svetsko nasleđe, a i deo je Emerald mreže kao reka koja je zaštićena Deklaracijom koju je Skupština Crne Gore usvojila 2004. godine.

Izvor: energetskiportal

error: Content is protected !!