Crna Gora; Za čistiji vazduh 80 miliona evra

, Vesti

Predviđena višemilionska ulaganja U ekološku sanaciju i obnovu Termoelektrane u Pljevljima. Nakon rekonstrukcije prvog bloka biće omogućen rad postrojenja narednih 20 godina.

U ekolosku sanaciju najsevernijeg grada Crne Gore, odnosno toplifikaciju i rekonstrukciju postojećeg bloka termoelektrane zajedno sa rekonstrukcijom deponije Maljevac, prema prvim procenama, treba uložiti minimum 80 miliona evra – kazao je Ivan Mrvaljević iz Elektroprivrede na javnoj tribini na temu “Pljevlja nakon sanacije prvog bloka termoelektrane i realizacije energetskih infrastrukturnih projekata” koji je organizovala NVO “Grin houm”.

Elektroprivreda je započela realizaciju projekta ekološke rekonstrukcije postojećeg bloka Termoelektrane koji obuhvata izgradnju sistema za odsumporavanje, sistema za redukciju oksida azota, novog modernog sistema otpadnih voda, unapređenje rada postojećeg elektrofilterskog postrojenja koji će koštati oko 40 miliona.

Nakon rekonstrukcije prvog bloka biće omogućen rad Termoelektrane još 20 godina. Uporedo će se raditi i na sanaciji deponije Maljevac.

– Paralelno sa rekonstrukcijom prvog bloka biće realizovan i projekat nastavka korišćenja i rekultivacije postojeće deponije Maljevac, gde će Elektroprivreda uložiti sredstva u vrednosti 19 miliona evra za primenu svih predviđenih ekoloških mera i rekultivaciju postojeće deponije. Projekat će biće realizovan u periodu od 2018. do 2024. godine. Sva sredstva za realizaciju ovog projekta obezbediće EPCG, deo će biti korišćen iz kredita Svetske banke u okviru velikog projekta sanacije pet crnih tačaka na teritoriji Crne Gore – kazao je Mrvaljević, dodajući da će se zajedno sa 21 milionom evra za projekat toplifikacije, prema preliminarnim procenama, u sanaciju grada uložiti oko 80 miliona evra.

Iz NVO “Grin houm” kazali su da se u procesu planiranja rekonstrukcije prvog bloka i gradnje drugog bloka moraju poštovati najnoviji ekološki standardi koji definišu još niže granične vrednosti štetnih emisija.

Zivotna sredina

– Dinamika realizacije svih najavljenih energetskih infrastrukturnih projekata je usporena, a građani Pljevalja još čekaju na rešenje višedecenijskog problema zagađenja životne sredine. Stoga nadležne institucije moraju intenzivirati aktivnosti na poboljšanju životne sredine u Pljevljima gde ljudi godinama trpe posledice zagađenja i devastiranja sredine u kojoj žive – kazala je Nataša Kovačević iz NVO “Grin houm”.

Izvor: novosti.rs