Crna Gora zabrinuta za vodni potencijal reke Cijevne

, Vesti

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je upoznalo Vladu Crne Gore sa Informacijom o mogućem uticaju izgradnje mini hidrocentrale i drugih planiranih na prekograničnom vodotoku Crna Gora – Albanija reka Cijevna.

Vlada Crne Gore je informisana da su resorna ministarstva već pokrenula procedure ka nadležnim organima Republike Albanije kako bi obezbedili celovitu informaciju na osnovu koje bi trebalo da bude procenjen eventualni uticaj planiranih objekata na tok i vodni potencijal reke Cijevne na crnogorskoj strani.

Cijevna izvire na severnoj strani Prokletija, zapadno od planine Trojana. Gornjim tokom protiče kroz Albaniju pod imenom Cem Selcit.

U Crnu Goru ulazi južno od planine Suka Mizdarkut i taj deo toka dug je 33 kilometra. Ukupna dužina reke je 56 kilometara, a sliv joj obuhvata 360 kilometara kvadratnih.

Protiče dubokom klisurom, koja se postepeno snižava i proširuje. Na dužini do 25 kilometra usekla je do 1.000 metara duboku kanjonsku dolinu (15 kilometara na crnogorskoj teritoriji i 10 kilometara u Albaniji).

Uliva se u Moraču, kao leva pritoka, oko 500 metara jugozapadno od sela Mahale, na visini od 15 metara. Veoma je brza reka, čak u ravnici Zete u koju ulazi nizvodno od sela Dinoša.

Godišnje kolebanje vodostaja je prosečno 150 centimetara, usled nesrazmerne visina padavina u pojedinim mesecima i topljenja snega krajem proleća.

Izvor: energetskiportal

error: Content is protected !!