Čukaru Peki može biti najznačajnije otkriće

, Investitori

Potrebno još mnogo pozitivnih rezultata i godina kako bi došlo do otvaranja novog rudnika bakra kod Bora, kaže direktor istraživanja za Evroaziju Mek Kenbi.
“Potrebno je još mnogo pozitivnih rezultata bušenja, ali i drugih brojnih koraka kako bi došlo do odluke da se nalazište Čukaru Peki razvije u rudarski projekat. To je višegodišnji proces”, rekao je taj stručnjak iz korporacije Friport Mekmoranu.

Istražvanja na lokaciji Čukaru Peki obavlja kompanija Rakita eksplorejšn (Exploration), čiji je tim stručnjaka tokom desetogodišnjeg istraživanja otkrio to ležište, koje prema prvim procenama ima oko 65 miliona tona rude sa sadržajem bakra od 2,6 procenata.
Mek Kenbi je precizirao da je Rakita sprovela bušenja u ukupnoj dužini od 70 kilometara, od čega je otprilike devet kilometara bušeno u 2014. godini, dok za 2015. godinu kompanija planira dodatna bušenja u dužini od 16 do 20 kilometara.

Na osnovu podataka USGS, prema količini bakra borski rudnik u sklopu RTB-a je na prvom mestu u jugoistočnoj Evropi, dok je Čukaru Peki na prvom mestu po sadržaju bakra.

Mek Kenbi je objasnio da je istraživanje koje je dovelo do otkrića ležišta Čukaru Peki započeto na novoj lokaciji, na kojoj do tada nije bilo istraživanja na velikim dubinama (do dva kilometra), i da je samim tim u pitanju potpuno drugačija geologija od one koja je do tada proučavana.

Američka korporacija Friport Mekmoran je vodeća svetska rudarska kompanija sa sedištem u Feniksu, zapošljava oko 35.000 ljudi i njen portfolio uključuje rudarski kompleks Grasberg u Indoneziji, najveći rudnik bakra i zlata prema procenjenim rezervama.

Rakita je trenutno 55 procenata u vlasništvu korporacije Friport Mekmoran, koja je i najvećim delom finansirala istraživanje ležišta Čukaru Peki kod Bora, dok je 45 procenata u vlasništvu kanadske kompanije Rezervoar minerals (Reservoir Minerals).

error: Content is protected !!