Doneta revidirana Strategija razvoja šuma i šumarstva Crne Gore

, Vesti

Vlada Crne Gore je na 93. sednici donela revidiranu Strategiju razvoja šuma i šumarstva (2014-2023).

Reviziji se pristupilo u cilju usaglašavanja važeće Strategije sa usvojenim konceptom reorganizacije koncesionog sistema korišćenja šuma za naredni period.

Ključni cilj dokumenta je unapređenje postojećeg stanja svih šuma tako da zaštitne, ekološke, socijalne i ekonomske funkcije šuma budu izbalansirane, a održivost obezbeđena.

Pored ostalog, propisom se podržava osnivanje novih privrednih subjekata na tržištu usluga u sektoru korišćenja šuma, unapređuje poslovni ambijent u smislu da će mala preduzeća lakše dolaziti do potrebne sirovine za proizvodnju, a s obzirom na to da je krajnji cilj formiranje berze drveta u Crnoj Gori, primenom propisa podstiče se i tržišna konkurencija, kroz razvoj fleksibilnijeg sistema prodaje drveta u Crnoj Gori i uvođenje lanca odgovornosti i kontrole prometa drvnih sortimenata.

Izvor: energetskiportal

error: Content is protected !!