Dopuštena koncentracija Duna-Dráva Cementa i CEMEX-a na tržištu BiH

, Investitori

Konkurencijsko vijeće BiH ocijenilo je dopuštenom koncentraciju na tržištu prodaje cementa na području Bosne i Hercegovine, koja će nastati sticanjem kontrole privrednog subjekta Duna-Dráva Cement Mađarska (DDC) nad kompanijom CEMEX Hrvatska d.d. kupovinom 100 udjela.

Takođe, ocijenjena je dopuštenom koncentracija na tržištu proizvodnje i prodaje betona na području Kantona Sarajevo te Banje Luke, koja će nastati ovom koncentracijom.

Duna-Dráva Cement i CEMEX UK Operations Limited potpisali su u ugovor o kupoprodaji 100 posto dionica 11. augusta 2015. godine.

Privredni subjekt Duna-Dráva Cement Kft jedan je od vodećih proizvođača građevinskog materijala u Mađarskoj, a u vlasništvu je HeidelbergCement Groupa i SCHWENK Zement Groupa koji imaju po 50% vlasničkog udjela i zajednički ga kontrolišu.
Duna-Dráva Cement na području BiH ima dva povezana društva i to Tvornicu cementa Kakanj d.d. Kakan i TBG BH d.o.o. za proizvodnju i distribuciju betona Kakanj.

Tvornica cementa Kakanj kupcima na području BiH cement distribuira iz pogona u Kaknju kao i preko dva terminala za otpremu cementa u Sarajevu i Banja Luci, a TBG BH d.o.o. Kakanj ima četiri betonare – u Sarajevu, Lukavcu i Banja Luci, te jednu mobilnu.

CEMEX Hrvatska je dio grupacije čije je sjedište u Meksiku, a koja je prisutna u više od 50 zamalja svijeta. Nakon provedbe koncentracije CEMEX Hrvatska će prestati da bude dio matične grupacije.
CEMEX Hrvatska posjeduje tri cementare, pri čemu se sve tri nalaze u Hrvatskoj (u Kaštelima, Solinu i Klisu).

CEMEX Hrvatska na području BiH ima povezano društvo CEMEX BH d.o.o. za proizvodnju i prodaju građevinskog materijala Mostar putem kojeg vrši prodaju cementa i betona.
U Bosni i Hercegovini nema pogone za proizvodnju cementa te stoga prodaje cement proizveden u Hrvatskoj. Distributivna mreža privrednog subjekta CEMEX Hrvatska se sastoji od šest terminala za cement na lokacijama Prijedor, Blatna, Banja Luka, Tomislavgrad, Kupres i Ljubuški.

CEMEX Hrvatska u BiH upravlja sa dvije betonare i to jednom u okolini Sarajeva (kod Kiseljaka) i drugom u okolini Banja Luke. Prodaja betona se vrši direktno iz pogona.

Konkurencijsko vijeće BiH je zaključilo da se relevantnim tržištem u geografskom smislu na tržištu prodaje cementa smatra teritorija BiH, dok je na tržištu proizvodnje i prodaje betona relevantno tržište koncentracije područja Kantona Sarajevo te Banja Luke.

Konkurencijsko vijeće je analizom ocijenilo da ne postoje pravne i druge zapreke za ulazak drugih privrednih subjekata na relevantna tržišta, kao i da provođenjem ove koncentracije neće doći do isključenja konkurencije niti do značajnijeg slabljenja funkcioniranja slobodne tržišne konkurencije na relevantnim tržištima, posebice što će DDC tehnološki podići nivo proizvodnje relevantnih proizvoda kako u kvalitativnom, tehnološkom tako i u kvantitativnom smislu, što nužno vodi dobrobiti odnosno boljitku korisnika proizvoda, kako u smislu cijene tako i poticanja tzv. tehnološke konkurencije.

izvor: indikator.ba

error: Content is protected !!