Srbija: Dundee Precious Metals kompletirao akviziciju kompanije Avala Resoruces

, Investitori

Avala Resources i Dundee Precious Metals objavili su uspešan završetak prethodno najavljenog aranžmana na osnovu kojeg DPM preuzima sve deonice kompanije Avala. U skladu sa tim, nosioci običnih akcija Avale dobiće 0,44 akcija DMP-a za svaku akciju Avale koju poseduju. Rezultat transakcije biće izdavanje 985.040 običnih akcija DPM-a akcionarima Avale.
Po završetku aranžmana, akcije Avale neće biti listirane na TSX berzi. Nakon toga, čim bude moguće, Avala namerava da se podnese zahtev nadležnom regulatornom organu za prestanak obaveze izveštavanja u okviru nadležnosti Kanade.
Avala je kompanija koja se bavi istraživanjem minerala fokusirana na razvoj projekata bakar-zlato u Srbiji. Ključni projekti komapnije su Timok, Tulare i Lenovac.
DPM je međunarodna rudarska kompanija sa sedištem u Kanadi, koja se bavi istraživanjem, razvojem, rudarstvom i obradom plemenitih metala. Kompanija je vlasnik istražnih projekata u Srbiji, rudnika Chelopech i projekta Krumovgrad u Bugarskoj, rudnika zlata Kapan u Jermeniji i topionice Tsumeb u Namibiji.

error: Content is protected !!