Bugarska: EBRD finansira rudnik zlata i srebra Krumovgrad

, Investitori

EBRD će postati akcionar u kanadskoj kompaniji “Dandi plemeniti metali” kako bi promovisla najviše standarde u industriji
Evropska banka za obnovu i razvoj ulaže 43,7 miliona CAD u razvoj rudnika zlata i srebra Krumovgrad u jugoistočnoj Bugarskoj kako bi promovisala najviše industrijske standarde.
Banka kupuje do 9,99 odsto udela u kapitalu nosioca projekta, kompaniji Dandi plemeniti metali, međunarodnom investitoru koji je aktivan u Bugarskoj i drugim zemlјama.
Kompanija, navedena na berzi u Torontu, specijalizovana je za eksploataciju i preradu zlata i bakra. Ušla je na bugarsko tržište 2003. godine kada je kupila rudnik zlata Čelopeč. EBRD podržava unapređenje i razvoj poslovanja ovog rudnika, obezbeđujući investicije i najbolјe prakse za sektor.
Proširenjem svojih aktivnosti u Bugarskoj, kompanija Dandi plemeniti metali planira da investira 184 miliona USD u otvoreni kop Krumovgrad, gde će se uvođenjem digitalnih i tehnoloških inovacija transformisati klјučni aspekti rudarstva.
Investicija će povećati efikasnost i sigurnost kroz napredni telekomunikacioni sistem zasnovan na “internetu stvari”, gde oprema može da šalјe, prima i analizira podatke za optimizaciju troškova i upravlјanje rizicima. Takođe će uvesti integrisano postrojenje upravlјanja otpadom, visok nivo ponovne upotrebe otpada i reciklaže, kao i najmoderniji process flotacije za preradu rude i iskorišćenje metala. Očekuje se da rudnik bude operativan do kraja 2018. godine.
Direktor EBRD-a za prirodne resurse, Erik Rasmusen, izjavio je: ” Kompanija Dandi plemeniti metali je dugogodišnji partner EBRD-a u Bugarskoj. Postajući njen akcionar podižemo našu saradnju na viši nivo. Ovo nikad bliže partnerstvo će nam omogućiti da radimo zajedno kako bi se podigli standardi u rudarskom sektoru, sa fokusom na inovacije, održivost i mogućnosti zapošlјavanja”
Rik Houes, predsednik i generalni direktor kompanije Dandi plemeniti metali, prokomentarisao je:” Veoma smo zadovolјni da izgrađujemo postojeće partnerstvo sa EBRD-om. Posmatramo ovu stratešku investiciju kao snažnu podršku našeg projekta Krumovgrad i prakse zaštite životne i društvene odgovornosti u našem poslovanju. Naš odbor direktora i tim višeg rukovodstva raduje se podršci EBRD-a dok istražujemo mogućnosti da razvijamo naše poslovanje i usmerimo projekat Krumovgrad prema komercijalnom radu u četvrtom kvartalu 2018.godine.
Rudarstvo, obrada kamena i metala predstavlјaju klјučne sektore bugarske privrede. Oni čine oko 20 odsto vrednosti godišnjeg industrijske proizvodnje i 12 odsto godišnje izvoza. Sektor rudarstva i kamenoloma direktno zapošlјava oko 26.000 lјudi i predstavlјa značajan izvor zapošlјavanja kroz srodne industrije.
Kao akcionar “Dandi plemeniti metali”, EBRD će raditi sa kompanijom da privuku talente održivom rudarstvu u Bugarskoj. Banka će promovisati partnerstvo sa lokalnim fakultetima i univerzitetima da uvedu programe učenja zanata i da ohrabre mlade lјude da teže ka rudarskim karijerama. Takođe će promovisati mogućnosti za zapošlјavanje i obuku žena u ovom sektoru gde tradicionalno dominiraju muškarci.
Podržavanje stranih investitora koji donose tehnološke inovacije u privredi i obezbeđuju zapošlјavanje, posebno u regionima kojima je potreban ekonomski podsticaj, predstavlјa prioritet za EBRD u Bugarskoj.
U 2016. godini EBRD je investirao 620 miliona evra u bugarsku privredu. U narednim godinama, Banka će nastojati da zadrži nivo investicija na oko 200 miliona evra godišnje u odnosu na domaću potražnju.
Do danas, EBRD – jedan od najvećih institucionalnih investitora u Bugarskoj – uložio je više od 3,4 milijarde evra u više od 230 projekata u zemlјi. Nekih 80 odsto investicija Banke u Bugarskoj je u privatnom sektoru.

error: Content is protected !!