Ekološki čist i isplativ energetski sistem moguć na Balkanu

, Vesti

Saopštenje programa Strategija održive energije u jugoistočnoj Evropi i Mreže za promene u jugoistočnoj Evropi (SEE Change Net)

Danas, kada u Parizu počinju pregovori o klimatskim promenama, grupa organizacija civilnog društva u sklopu SEE SEP programa predstavila je Energetski model za Jugoistočnu Evropu za 2050. godinu u formi internetske video igrice. Organizacije tvrde da zemlje jugoistočne Evrope mogu imati čistiji, pravedniji i efikasniji energetski sistem, koji bi takođe bio otporan i na buduće klimatske promene.
Model je rezultat rada tima međunarodnih stručnjaka koji su sarađivali sa regionalnim organizacijama civilnog društva. Predstavljen je u formi video igrice dostupne na internetu, a koja svakome od nas dozvoljava da izaberemo vlastitu energetsku budućnost. Kreirajući svoju viziju energetske budućnosti, svako ko isproba model moći će da vidi da je moguće praviti razumne izbore o energetskoj budućnosti jugoistočne Evrope.

“Informisanje javnosti o odlukama koje se tiču budućnosti njihovih energetskih sistema je izuzetno bitno za Energetsku zajednicu. Ova video igrica o energiji je izvrstan alat koji javnosti kompleksno pitanje objašnjava na jednostavan i zabavan način”, rekao je Janez Kopač, direktor Energetske zajednice, o Energetskom modelu za jugoistočnu Evropu za 2050. godinu.

Model nudi širok izbor scenarija, od nastavljanja trenutne prakse kojom se i dalje eksploatiša sav postojeći ugalj i ne investira se u obnovljive izvore energije, do scenarija koji je kompatibilan sa EU ciljevima i koji demonstrira da je tehnički izvodljivo imati efikasne i niskougljične energetske sisteme. Upravo je drugi scenario u skladu sa ciljem Evropske unije po kojem se gasovi staklene bašte do 2050. godine treba da smanje za 80%. Kako demonstrira tehnička verzija modela, to se takođe može uraditi i na ekonomičan način.

“Činjenice govore da je ovaj put moguć. Ono što je sada potrebno su vizija, politička volja i predanost naših izabranih predstavnika. Bilo koja razumna vlada bi trebala željeti pravedniji, čistiji i efikasniji energetski sistem za svoje građane i građanke”, rekao je Garet Tankosić-Keli (Garret Tankosić-Kelly), direktor Fondacije SEE Change Net.

Političari iz regiona su se danas pridružili svetskim liderima u Parizu kako bi pokazali svoju podršku pri pregovorima na globalnom sastanku o klimatskim promjenama. Oni bi trebali da održe svoju reč kada se vrate nazad u svoje države, jer praksa pokazuje da aktivnosti vezane za borbu protiv klimatskih promena u jugoistočnoj Evropi mahom ostaju samo na rečima. Nedavno objavljene obaveze država u vezi smanjenja emisija gasova staklene bašte su poslednji primjer, s obzirom da sve zemlje u regionu osim Albanije planiraju da povećaju, a ne smanje, svoje emisije gasova staklene bašte.

“Zemlje Jugoistočne Evrope imaju izbor: mogu i dalje razvijati trenutni kratkovidi energetski model baziran na fosilnim gorivima ili započeti svoje putovanje prema održivom energetskom putu. Prvi korak u pravom smjeru bio bi da intenziviraju svoje predložene obaveze u vezi sa klimatskim promjenama i počnu ih implementirati odmah”, dodala je Imke Lübbeke, voditeljica odjela za energetsku politiku i klimatske promjene pri Uredu za evropsku politiku WWF-a.

izvor: euraktiv.rs

error: Content is protected !!